Choice Hotels Scandinavia rustar för framtiden

Choice Hotels Scandinavia ASA, en av Nordens ledande hotellkedjor, vidareutvecklar och stärker sin varumärkesstrategi och omorganiserar över de Nordiska gränserna.

Efter flera år av nedgång i den Nordiska hotellmarknaden ser man nu en positiv utveckling. Choice Hotels Scandinavia utnyttjar nu den möjligheten för att ta marknadsandelar samt för att vara bättre rustade för att möta nya varumärkestrender i branschen. -Varumärkesbyggande blir allt viktigare för företagen, säger Petter A. Stordalen, koncernchef för Choice Hotel Scandinavia ASA. Globala trender och utvecklingslinjer, både för vår och andra branscher, går mot allt mer klart definierade varumärken för olika marknadssegments behov. Kunderna agerar i allt större utsträckning utifrån sina egna värderingar och ideal och kopplingen till uppfattade värderingar om varumärket. Den här satsningen kommer att öka vårt marknadsmässiga försprång gentemot våra konkurrenter. Hotellportföljen har fram till nu varit indelad i tre olika varumärken; Comfort, Quality och Clarion. För att i större grad anpassa sig till olika marknadssegments önskemål och behov, har man nu valt att introducera två nya; Quality Resort & Hotel och Clarion Collection Hotel. 1) Quality Resort blir varumärket för de Quality-hotell som har ett speciellt brett aktivitetsutbud och ligger i närheten av större attraktioner. För dessa hotell är destinationen en stor del av innehållet i totalprodukten. Exempel: Quality Hotel & Spa Selma Lagerlöf, Sunne. Antal hotell i portföljen: 13 Totalomsättning: SEK 711 milj. 2) Clarion Collection etableras som ett nytt varumärke för minde affärshotell med fokus på individuell service, där gästen skall känna sig som hemma. Hotellen har hög fysisk standard och individuell prägel utifrån historia och läge. Kedjan får bra nordisk täckning i större och mellanstora städer. Exempel: Comfort Hotel Victoria, Jönköping Antal hotell i portföljen: 30 Totalomsättning: SEK 598 milj. 3) Clarion Hotel kommer fortsatt att vara ett förstaklassigt affärshotell med internationell atmosfär, hög rumstandard, bra restauranger och konferensavdelningar. Hotellen har professionell betjäning och ligger på centrala platser – i större städer och vid flygplatser. Antal hotell i portföljen: 9 Totalomsättning: SEK 817 milj. 4) Quality Hotel är ett varumärke med ett bra restaurangutbud, lösningsfokuserad service och spännande aktiviteter. Hotellen vänder sig till både konferensdeltagare, affärs-resenärer och familjer. Hotellen är placerade i eller i närheten av städer eller vid flygplatser. Antal hotell i portföljen: 62 Totalomsättning: SEK 2 356 milj. 5) Comfort Hotel kommer att vara ett ”Bed & Breakfast varumärke”. Detta varumärke kommer med engagerad personal, effektiva och enkla lösningar, att erbjuda gästerna en god hotellupplevelse med bra standard. Detta är bra fysiska hotellprodukter belägna i städer. Antal hotell i portföljen: 24 Totalomsättning: SEK 596 mill. Totalt antal hotell för kedjan inklusive. Franchisehotell: 138 Totalomsättning SEK 5 079 miljoner. Som en konsekvens av den ökade fokuseringen på varumärken genomförs en omfattande förändring av bolagets organisation. Från fyra landschefer som har haft resultatansvar för driften av hotellen i respektive land, går man nu till fem varumärkeschefer med resultatansvar för alla hotellen inom varje varumärke. Den nya organisationen gäller från och med den 6 december 2004. Ändringar sammanfaller med logotypbyte för Comfort- och Quality Hotel. Det kommer att skapas fem operationella driftsenheter som leds av följande varumärkesdirektörer med ansvar för hela Norden: Comfort Hotel – Thomas Westergaard Quality Hotel – Eivind Tangvik Clarion Hotel – Katalin Paldeak Quality Resort – Anders Andersson Clarion Collection - Svein Arild Mevold - Bolaget kommer på det här sättet att effektivisera driften och samtidigt ge våra gäster ett förstärkt hotellutbud med ett tydligt varumärke, säger vice koncernchef Torgeir Silseth. För ytterliggare information, kontakta: Koncernchef Petter A. Stordalen, + 47 22 40 13 93 mobil + 47 950 39 755, e-post: petter.a.stordalen@choice.no Vicekoncernchef Torgeir Silseth, + 47 22 40 13 33 mobil + 47 901 11 969, e-post: torgeir.silseth@choice.no

Dokument & länkar