Analyst Group: Aktieanalys på Chordate Medical – Svenskt medicintekniskt bolag mot nästäppa

Investerare tycks underskatta behovet av en medicinsk lösning mot kronisk nästäppa, som tidigare har varit svårbehandlat och saknat effektiva alternativ. Traditionella metoder ger antingen endast kortvarig effekt eller risk för påtagliga biverkningar. Chordate fyller med sitt CE-märkta produktsystem S100 ett tomrum på marknaden, där behandling kan ges med medellång effekt utan biverkningar för patienten.

Läs hela aktieanalysen på Analyst Groups hemsida.

2017-09-08

Öppnande av egen klinik möjliggör snabb omsättningsökning med höga marginaler. Kan Chordate effektivt marknadsföra kliniken kan försäljning ta fart, och resultera i ökad omsättningstillväxt redan under 2017. Då klinikens format innebär att mellanhänder elimineras möjliggörs högre bruttomarginaler.

100-200 miljoner potentiella patienter i Europa och Mellanöstern. Uppskattningsvis 10-20 % av världsbefolkningen lider av kronisk nästäppa, vilket för Europa och Mellanöstern innebär ca 100-200 miljoner potentiella patienter

Osäker kundfordran bekräftar hög risk. Chordate meddelande i rapporten för Q2-17 att ca 542 tSEK, avseende två leveranser till distributören i Förenade Arabemiraten och Oman bokförts som osäker kundfordran. Analyst Group bedömer risken som fortsatt hög rörande den regionen.

Värderas lägre än alternativinvesteringar. Chordate värderas enligt måttet EV/S (1 % av potentiell marknad) lägre än alternativinvesteringar. Måttet kan anses indikera vilka förväntningar marknaden har på bolagens framtida omsättning, vilket indikerar att marknaden för tillfället prisar in lägre förväntningar på Chordate jämfört med utvalda alternativinvesteringar.

Hög kassaförbränning. Chordate hade vid utgången av Q2-17 ca 4,48 MSEK i kassan. Då Bolaget för närvarande befinner sig i en expansiv fas, med negativa kassaflöden, kan ytterligare kapitalanskaffning bli aktuell. Givet nuvarande kassaförbränningstakt skulle kapitaltillskott vara nödvändigt under Q4 2017.

Om Chordate Medical Holding AB (publ): Medicintekniskt bolag med ett produktsystem framtaget för behandling av kronisk nästäppa. Systemet använder sig av en typ av nervstimulering kallad KOS (Kinetic Oscillation Stimulation) som avger lågfrekventa vibrationer. Produktsystemet är CE-märkt och har enligt studier flertalet fördelar gentemot traditionella metoder.

--

Ansvarig analytiker: Daniel Tegmark (daniel.tegmark@analystgroup.se).

För mer information kontakta Analyst Group på info@analystgroup.se.

Läs hela analysen på Analyst Groups hemsida www.analystgroup.se.

Om Analyst Group: Ett av Sveriges mest snabbväxande analyshus med fokus på mindre börsbolag. Våra analytikers bevakar ett dussintal bolag på listorna AktieTorget, First North och Small Cap. Läs mer om oss på vår hemsida.

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Chordate Medical Holding AB (publ). Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Chordate Medical adresserar 100-200 miljoner potentiella patienter i Europa och Mellanöstern. Uppskattningsvis 10-20 % av världsbefolkningen lider av kronisk nästäppa, vilket för Europa och Mellanöstern innebär ca 100-200 miljoner potentiella patienter
Analyst Group