Analyst Group: Intervju med Chordate Medicals VD Anders Weilandt

Report this content

Analyst Group intervjuar Chordate Medicals VD Anders Weilandt i samband med bolagets pågående emission.

  
Se intervjun här
 
 

Frågot som ställs i intervjun
 

1. Det ekonomiska värdet som skapas från dagens läkemedels- och behandlingsmetoder för migrän är minst sagt omfattande och brett. Kan du kort sammanfatta hur den adresserbara marknaden som ni möter ser ut?
2. Vilka fördelar bedömer du att er behandling av kronisk migrän kan ha, jämfört med andra befintliga lösningar idag?
3. Ni genomför nu en företrädesemission om ca 5,1 MSEK, samt utforskar möjligheten till en riktad emission om upp till 7 MSEK till samma villkor. Hur ska ni använda er av emissionslikviden?
4. I ditt VD-ord i publicerat IM nämner du att en av era strategier är att bolaget ska säljas vid en lämplig tidpunkt. Kan du berätta och utveckla lite mer kring denna strategi?
5. Vilka är enligt dig tre anledningar till att investera i Chordate idag?
 
 
 

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group här https://www.analystgroup.se/om-oss/
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av intervju med Chordate Medical. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa intervjun. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva. 

Prenumerera