Västra Hamnen: Chordate Medical - Tillbaka på banan

Report this content

Västra Hamnen Corporate Finance har publicerat en analysuppdatering efter Chordates Medicals bokslutskommuniké för 2020. Fjärde kvartalets siffror var något svagare än vi hade räknat med men vi ser positivt på att migränstudien nu kör för fullt igen. Utfallet kan få stor betydelse för aktien och det kan komma marknaden till del redan under september, skriver Västra Hamnen.
 

  • Återupptagit rekryteringen till migränstudie i Finland
  • Sista patienten väntas gå ur migränstudien i juli 2021
  • Vi behåller vårt tidigare värderingsintervall om 0,84 – 1,21 SEK

Chordate presenterade i fredags sin bokslutskommuniké för 2020 och lite har hänt sedan vår senaste analysuppdatering. Resultatet för perioden kom in något sämre än vad vi förutspått till följd av lägre intäkter och tillfälliga kostnader som belastar kvartalet. Vi ser positivt på hur bolaget har återupptagit sin migränstudie i Finland och även att bolagets behandling för rinit utprovas på offentliga sjukhus i Saudiarabien. Vi gör några mindre justeringar i vår värderingsmodell men väljer att hålla vårt värderingsintervall oförändrat tills vidare.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig här.

Rapporten är sammanställd som en del av tjänsten Marknadsfokus, Västra Hamnen Corporate Finance erbjudande inom uppdragsanalys.

Detta är ett pressmeddelande från Västra Hamnen Corporate Finance AB. 
Web: vhcorp.se
Twitter: @vhcorp_se

Prenumerera