Västra Hamnen: Chordate Medical - Avslutar rinitstudie

Report this content

Västra Hamnen har publicerat en analysuppdatering till följd av gårdagens nyhet att Chordate avslutar sin rinitstudie utan konklusivt resultat. Vi bedömer utfallet som olyckligt men bestryker att det endast har en minimal inverkan i vår värderingsmodell, skriver Västra Hamnen.

  • Avslutar rekryteringen i rinitstudien utan konklusivt resultat

  • Migränstudien är opåverkad av utfallet i rinitstudien
  • Vi sänker vårt motiverade värderingsintervall till SEK 0,84 – 1,21 per aktie

Igår meddelande Chordate att en interimsanalys i studien av behandling för kronisk nästäppa har genomförts. Slutsatsen av interimsanalysen är att resultatet sannolikt inte bedöms kunna uppnå statistisk signifikans och därmed utfärdades en rekommendation att rekrytering till studien avbryts. Utfallet har dock en minimal påverkan i vår värderingsmodell. Däremot har bolaget nyligen genomfört en kapitalanskaffning vilket kraftigt spädde ut existerande aktieägare, vilket leder till att vi sänker vi vårt motiverade värde till SEK 0,84 till 1,21 per aktie

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig här.

Rapporten är sammanställd som en del av tjänsten Marknadsfokus, Västra Hamnen Corporate Finance erbjudande inom uppdragsanalys.

Detta är ett pressmeddelande från Västra Hamnen Corporate Finance AB. 
Web: 
vhcorp.se
Twitter: @vhcorp_se

Prenumerera