Chorus får i uppdrag att börja bygga e-hälsotjänster för Mongoliet

Report this content

Svenska IT-företaget Chorus med fokus på e-hälsa får ett prestigefyllt uppdrag från det mongoliska hälsoministeriet. Det handlar om första steget i arbetet med att ta fram en informationsutbytestjänst för e-hälsa i Mongoliet. I Sverige har Chorus bland annat tagit fram plattformarna Doktor24 och FRISQ Care samt medverkat i att bygga den svenska nationella infrastrukturen i sjukvården.

Mongoliet har beviljats ett lån på totalt 17 miljoner dollar av Världsbanken för att utveckla hälsovården i det vidsträckta landet. Svenska Chorus kommer att tillsammans med en lokal samarbetspartner i ett första steg påbörja bygget av Mongoliets e-hälsovård. Förutom att det blir ett viktigt steg i höjandet av den mongoliska folkhälsan så ger det samtidigt möjlighet att samla information som ska ligga till grund för landets hälsovårdsplanering i form av behov av exempelvis mediciner och specialistvård.

I ett av världens mest glesbefolkade länder är e-hälsa en avgörande framtidssatsning

Mongoliet med 3 miljoner innevånare på en yta av 1,5 miljoner kvadratkilometer är ett av världens allra mest glesbefolkade länder. En tredjedel av befolkningen är dessutom nomader vilket ställer särskilt stora krav på sjukvården. Men mobiltäckningen i landet är god liksom det utbredda användandet av smartphones. Därför är en plattform och appar för e-hälsa en stor möjlighet att på ett snabbt sätt förbättra hälsotillståndet i ett land där exempelvis hepatit och hjärt- kärlsjukdomar är mycket utbredda.

– Förutom att det är inspirerande att vara med och bygga upp Mongoliets e-hälsa, som kommer att ha stor betydelse för miljontals människor, så är uppdraget också en positiv bekräftelse av vårt arbete med e-hälsa vilket vi naturligtvis är ödmjuka inför. Visst finns det utmaningar med skillnader i kultur och erfarenheter men framför allt finns ett genuint gemensamt intresse av att få detta att fungera och i ett slag skapa förutsättningarna som kan förbättra hälsoläget för befolkningen, säger Chorus VD, Dan Lind.

Använder enbart öppna standarder

Rent tekniskt bygger det förslag som Chorus lagt fram på den nya standarden för journalhantering inom e-hälsa, FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources). Det har varit ett krav att det används en öppen, effektiv och skalbar standard vilket är ett område som Chorus också har stor erfarenhet av. I slutändan ska patienterna kunna få hjälp via både video och chattfunktioner och vara uppkopplade mot läkare, apotek och journalsystem.

För mer information
Dan Lind, VD, Chorus, 0701-566533

Chorus är ett svenskt företag som varit aktivt sedan 2007 och som är specialiserat på lösningar för e-hälsa. Idag har företaget omkring 25 medarbetare på sina kontor i Stockholm och Göteborg. www.chorus.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar