Analysguiden: Fullrekryterad fas 2-studie föranleder höjd riktkurs

Report this content

RhoVac meddelade i september att patientrekryteringen till fas 2b-studien med RV001 mot prostatacancer är slutförd. Analysguiden ser att risken i projektet har sänkts och höjer riktkursen till 58 kronor.

Fullrekryterad fas 2b-studie sänker operationell risk
Omsättningen under Q2 uppgick till 6,1 mkr (3,6) i form av anslag från EU:s Horizon 2020. Kostnaderna ökar i takt med eftersträvad rekryteringstakt till fas 2b-studien med RV001. Resultatet under Q2 uppgick till -13,2 mkr (-11,5) och kassapositionen var 58 mkr. I september meddelade RhoVac att patientrekryteringen till den viktiga fas 2b-studien med RV001 mot prostatacancer är slutförd. Detta sänker risken i projektet och medför att vi justerar upp sannolikheten för framgångsrik lansering, och därmed även vår riktkurs för RhoVac.

Positiva resultat från 3 års-uppföljning med RV001
I oktober presenterade RhoVac positiva topline-resultat från 3 årsuppföljningen från fas 1/2-studien med RV001 som genomfördes 2018. Dessa resultat visade att majoriteten av patienterna fortfarande har ej detekterbara PSA-nivåer. Av 19 patienter hade 16 ej detekterbara PSA-nivåer (<0,1 ng/ml) och de övriga 3 hade en förlängd dubbleringstid för PSA, vilket indikerar en avstannande sjukdomsprogression. Mest anmärkningsvärt var att bland de 15 patienter där immunsvar studerades, hade alla utom en RhoCspecifik immunitet efter 3 år. Detta i stort sett intakta immunsvar efter 3 år är en god indikation på den långsiktiga effekten av RV001.

Anlitar Stifel Nicolaus inför potentiell affär H1 2022
RhoVac utvecklar en cancerterapi som förhindrar eller begränsar att cancer metastaserar. Den avgörande fas 2b-studien med 180 patienter beräknas slutföras H1 2022. Den avser visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. RhoVac har nyligen anlitat investmentbanken Stifel Nicolaus som transaktionsrådgivare för RV001 för att maximera värdet vid en potentiell transaktion efter att fas 2b-resultaten är framme H1 2022.

Vi höjer riktkursen till 58 kr
Analysfirman DelveInsight bedömer att RV001 kan nå USD 955 miljoner i försäljning inom prostatacancer år 2030, och andra bedömare har estimat som är dubbelt så höga. Då potentialen är större utanför den nuvarande initiala indikationen prostatacancer finns betydande uppsida i dessa prognoser. Att RhoVac erhållit Fast Track Designation för RV001 betyder att allt fler saker faller på plats för bolaget. Vår nya riktkurs är 58 kr (tidigare 43 kr).

Läs hela analysen

Prenumerera