RhoVac AB offentliggör årsredovisning och koncernredovisning för 2018

Report this content

RhoVac AB (publ) meddelar idag att bolaget offentliggör årsredovisning för 2018. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och VD den 17 april 2019 och blir föremål för fastställelse på årsstämman den 9 maj 2019. Årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2018 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats (www.rhovac.com), på Spotlight Stock Markets webbplats (www.spotlightstockmarket.com) samt på bolagets kontor (c/o Medicon Village AB, Scheelevägen 2, 223 81 Lund).

I revisorberättelsen gavs en anmärkning om att årsredovisningen inte lämnades in i tid.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB

Telefon: +45 4083 2365

E-post: alj@rhovac.com

Om RhoVac A

RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus ligger på utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering av cancer.  RhoVacs första läkemedelskandidat har genomfört preklinisk fas samt klinisk fas I/II och redovisade top-line resultat 1 augusti 2018. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Sedan 2007 bedrivs forskningen främst vid universitetssjukhuset i Herlev, Danmark,och vid Universitetet i Tübingen av forskargrupper som håller världsklass inom sitt område. RhoVac är noterat på Spotlight Stock Market i Sverige, en multilateral handelsplattform (MTF – Multilateral Trading Facility), sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.


Prenumerera

Dokument & länkar