RhoVac erhåller godkännande i Sverige för start av klinisk fas IIb-studie

Report this content

RhoVac AB (”RhoVac”) meddelar idag, den 22 juni 2020, att bolaget erhållit godkännande från samtliga regulatoriska myndigheter i Sverige, vilket gör att den kliniska fas IIb-studien i prostatacancer (”BRaVac”) kan påbörjas även i Sverige. Den kliniska fas IIb-studien är en internationell studie som förväntas rekrytera minst 175 patienter i sex europeiska länder (Danmark, Finland, Sverige, Storbritannien, Belgien och Tyskland) samt i USA.

BRaVac är en randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblindad studie, med det primära studiemålet att utvärdera om behandling med läkemedelskandidaten RV001 kan förhindra eller begränsa utveckling av metastaserad cancer efter operation eller strålning av prostata. Fas IIb-studien är en internationell multicenterstudie, som förväntas rekrytera minst 175 patienter i sex europeiska länder (Danmark, Finland, Sverige, Storbritannien, Belgien och Tyskland), samt USA.

VD Anders Månsson kommenterar: ”Att vi nu också har fått klartecken från samtliga berörda instanser till att påbörja vår kliniska studie i prostatacancer i Sverige, är en viktig milstolpe för projektets utveckling. Vi ser med tillförsikt fram emot att påbörja rekrytering och behandling av prostatacancerpatienter även i Sverige.” 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Månsson – VD, RhoVac AB

Telefon: +46 73-751 72 78

E-post: info@rhovac.com

Denna information är sådan att RhoVac AB är skyldigt att offentliggöra den enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen skickades för publicering, genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, den 22 juni 2020.

.

Om RhoVac AB

RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 noterades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001 har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tid. Därför har RhoVac omgående startat en större klinisk fas IIb studie som kommer att inkludera minst 175 patienter med prostatacancer. Studien är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.

Prenumerera

Dokument & länkar