RhoVac inleder forskningssamarbete med Lunds universitet

Report this content

RhoVac AB (”RhoVac”) meddelar i dag, den 21 augusti 2017, att bolaget skrivit kontrakt med Lunds universitet om forskningssamarbete kring cancerstamceller och uttrycket av proteinet RhoC i dessa celler.

Cancerstamceller är en population av tumörceller med egenskapen att inte påverkas vid behandling med konventionell cancerterapi: en tumör som behandlats med konventionell terapi kan resultera i återfall genom aktivering av cancerstamceller, och därför återfaller patienten ofta i sin sjukdom. Tidigare forskning har dokumenterat att proteinet RhoC, målproteinet i RhoVacs cancervaccin, är överuttryckt i cancerstamceller från en rad cancertyper som t.ex. bröstcancer och huvud- och nackcancer, men i samarbetet med Lunds universitet kommer RhoVac att undersöka om proteinet även är överuttryckt i prostatacancerstamceller.

Forskargruppen i Onkologi och Patologi på Lunds universitet (Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund, med professor Bo Baldetorp som prefekt) arbetar bl.a. med prostatacancerstamceller med fokus på förståelse av biologin bakom resistent prostatacancer. Eftersom cancerstamceller antas vara ansvariga för tumörinitiering samt för att orsaka behandlingsresistens och återfall är det av avgörande betydelse att kunna karakterisera dessa cancerstamceller och därmed kunna utveckla nya och bättre behandlingar mot resistent prostatacancer. Tidigare har Dr. Jens Ceder vid Lunds Universitet visat att både androgen receptor uttryckande och androgen receptor negativa stamcellspopulationer finns i prostatakörtelns basalcells och luminalcellslager. Proteinet RhoC är intressant både i relation till metastasering, men även i relation till cancerstamceller, och det finns vetenskapliga evidens för att undersöka detta proteins roll ytterligare i relation till prostatacancerstamceller.  

I forskningssamarbetet mellan Lunds universitet och RhoVac kommer vi först att undersöka om överuttryck av proteinet RhoC även ses i prostatacancerstamceller. Om detta är fallet finns underlag för att studera om behandling med RhoVacs cancervaccin RV001, som fokuserar på att eliminera metastaserande cancerceller, potentiellt även kan eliminera prostatacancerstamceller.

VD Anders Ljungqvist kommenterar

- Samarbetet med forskargruppen i Onkologi och Patologi vid Lunds Universitet kommer att ge RhoVac större kunskap om cancerstamceller generellt och mera specifikt kunskap om prostatacancerstamceller – kunskap som ger oss möjlighet att utvärdera om RhoVacs cancervaccin RV001 kan vara en relevant behandling mot resistent prostatacancer genom eliminering av cancerstamceller förutom metastatiska prostatacancerceller. Vi gläder oss till ett mycket intressant forskningssamarbete med Lunds universitet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB

Telefon: +45 4083 2365

E-post: alj@rhovac.com

Denna information är sådan information som RhoVac AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2017.

Om RhoVac AB

RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat har avslutat preklinisk fas och klinisk fas I/II-studie har inletts under våren 2017. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen bedrivs sedan 2007 primärt på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på AktieTorget sedan mars 2016 och har cirka 1 700 aktieägare. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Läs mer på www.rhovac.com

Prenumerera

Dokument & länkar