RhoVac omnämns i en artikel publicerad i juniupplagan av MedNous, en publikation av Evernow Publishing Ltd

Report this content

En artikel om RhoVac AB (”RhoVac”) publicerades i juniupplagan av den internationella tidskriften, MedNous, genom en skriftlig inlaga från VD, Anders Månsson.

För att ytterligare uppmärksamma potentiella partners på vad som är på gång i RhoVac har VD Anders Månsson författat inlagan som publicerades i den internationella tidskriften MedNous i förra veckan.

VD Anders Månsson kommenterar: ”Det är viktigt att RhoVac synliggörs i alla kanaler, vare sig de är fysiska eller digitala. Genom att nå ut i internationell press, och berätta om vad vi gjort och vad som är på gång, når vi en bredare publik, vilket är viktigt ur ett affärsperspektiv.”

 

Länk till artikeln: https://www.rhovac.se/investerare/presentationer/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Månsson – VD, RhoVac AB

Telefon: +46 73-751 72 78

E-post: info@rhovac.com

Om RhoVac AB

RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001 har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför startar RhoVac omgående en större klinisk fas IIb studie som kommer att inkludera minst 175 patienter med prostatacancer. Studien, som beräknas slutföras 2021, är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.

Prenumerera

Dokument & länkar