• news.cision.com/
  • Chosa Oncology AB/
  • RhoVac stärker ledningen genom att tillsätta Anders Månsson som Chief Business Officer (CBO) och vice Verkställande Direktör

RhoVac stärker ledningen genom att tillsätta Anders Månsson som Chief Business Officer (CBO) och vice Verkställande Direktör

Report this content

RhoVac AB ("RhoVac") meddelar idag, den 8 mars 2019, att bolaget värvar Anders Månsson som Chief Business Officer (CBO) och vice Verkställande Direktör (vVD) för att leda det fortsatta arbetet inom affärsutvecklingen.

Bolaget har rekryterat Anders Månsson som Chief Business Officer (CBO) och vice Verkställande Direktör (vVD) till ledningsgruppen, med ansvar för affärsutveckling och kommunikation. RhoVac stärker ledningsgruppen för att säkerställa att bolaget har rätt kompetens och erfarenhet inför den fortsatta affärsutvecklingen som löper parallellt med vidareutvecklingen av RhoVacs läkemedelskandidat RV001-behandling av metastaserande cancer.

Anders Månsson har en civilekonomexamen från Lunds Universitet samt en MBA-examen från Handelshögskolan i Lausanne, Schweiz. Anders har en lång och gedigen erfarenhet inom M&A, licensering och affärsutveckling på global nivå från LEO Pharma och Ferring Pharmaceuticals. Under de senaste åren har Anders varit verksam som Industrial Advisor inom Life Sciences till Ratos AB, styrelseordförande i CanImGuide Therapeutics AB, styrelseledamot i Respiratorius AB och i EQL Pharma samt som VD och partner för Longboat Amniotics.

Anders Månsson kommenterar:

-Med läkemedelskandidaten RV001 redo för fas IIb ser jag att RhoVac nu går in ett skede där affärsutveckling och partnerskap kommer att spela en allt större roll för bolagets framgång. Med min bakgrund och erfarenhet från detta fält tror jag mig därför kunna bidra positivt till bolagets framtida utveckling.

VD Anders Ljungqvist kommenterar:

-Jag ser med glädje fram emot samarbetet med Anders Månsson. Anders kommer stärka och stödja den nuvarande ledningsgruppens profil genom att tillföra lång och gedigen erfarenhet och kompetens inför den fortsatta utvecklingen av företaget. Jag hälsar Anders varmt välkommen till RhoVac!

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB

Telefon: +45 4083 2365

E-post: alj@rhovac.com

Denna information är sådan information som RhoVac AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 Mars 2019.

Om RhoVac A

RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus ligger på utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering av cancer.  RhoVacs första läkemedelskandidat har genomfört preklinisk fas samt klinisk fas I/II och redovisade top-line resultat 1 augusti 2018. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Sedan 2007 bedrivs forskningen främst vid universitetssjukhuset i Herlev, Danmark,och vid Universitetet i Tübingen av forskargrupper som håller världsklass inom sitt område. RhoVac är noterat på Spotlight Stock Market i Sverige, en multilateral handelsplattform (MTF – Multilateral Trading Facility), sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.


Prenumerera

Dokument & länkar