Renodlingen av ägarstrukturen i Christian Berner Tech Trade fullföljs

Christian Berner Invest AB:s aktieägare har på ordinarie stämma i dag beslutat om att fullfölja inriktningsbeslut som fattades på en extra bolagsstämma den 6 september 2017, om att dela ut samtliga sina B-aktier i Christian Berner Tech Trade AB till sina aktieägare. Christian Berner Tech Trade är noterat på Nasdaqs small cap-lista.

Vidare har Gårdaverken AB förvärvat 1 027 195 B-aktier i Christian Berner Tech Trade av Sonja Lachendardiere. Transaktionen annonserades den 6 september 2017.

I och med ovanstående transaktioner kommer Joachim Berner, via eget bolag, att fortsatt vara huvudägare i Christian Berner Tech Trade. Gårdaverkens kapitalandel uppgår efter ovanstående transaktioner till 23,7 procent och röstandel till 52,3 procent.

Gårdaverken AB kontrolleras till 100 procent av Joachim Berner.

Christian Berner Invests huvudsakliga tillgångar utgörs efter ovanstående transaktion av 25 procent av det finska industribolaget Teknoma Oy.
 
 
För frågor kontakta Joachim Berner på telefon 0706 201150

Taggar:

Om oss

Christian Berner Invest-koncernen är en fristående privatägd företagsgrupp med inriktning på teknisk handelsverksamhet och metallindustri. Koncernens fastigheter är samlade i Christian Berner Fastighets AB. Christian Berner har mer än 110 års erfarenhet av europeisk gemenskap och vi levererar teknisk utrustning från europeiska tillverkare till industrier och kommuner i Sverige och i våra nordiska grannländer. Koncernen har cirka 220 anställda i hela Norden, och en försäljning på omkring 600 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. Mer information om Christian Berner finns på www.christianbernerinvest.com

Prenumerera

Dokument & länkar