Christian Berner Tech Trade (publ) publicerar årsredovisningen för 2020

Report this content

Christian Berner Tech Trade publicerar idag, onsdag 24 mars, årsredovisningen för 2020 på www.christianberner.com

Årsredovisningen kan även beställas från Christian Berner Tech Trade, via e-post info@christianberner.com eller på telefon 031 33 66 900.

Se sammandrag av årsredovisningen här  

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Gustafsson, CFO Christian Berner Tech Trade AB, tel +46 (0)70 18 66 986 
E-post: torbjorn.gustafsson@christianberner.com
www.christianberner.com

Denna information är sådan information som Christian Berner Tech Trade AB (publ) är skyldigt att att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2020 klockan 15.00 CET.

Taggar: