Christian Berner Tech Trade AB (publ) levererar högintressant vakuum- och sugtransport

Christian Berner AB har fått uppdraget att leverera en mycket högkvalitativ sugbil, Amphitec Base-Loader®, till MISAB Vakuumteknik AB. Uppdraget har ett ordervärde på 2,7 miljoner svenska kronor.

Vakuumsugning är överlägset när det gäller att hantera stora volymer av material i små trånga utrymmen och används exempelvis vid friläggning av rörledningar och vid sanering under transportband.
Att suga material bidrar dessutom till en betydligt bättre arbetsmiljö tack vare minimering av dammpartiklar i luften vid saneringsarbeten.

Amphitecs nya no-nonsense sugbil, Base-Loader® är en användarvänlig och tillförlitlig sugbil med bland annat följande fördelar:

  • Hög lastförmåga tack vare låg tjänstevikt (lastförmåga 10,5 ton)
  • Kort hjulbas för manövrering av trånga utrymmen
  • Driftsäker maskin tack vare hög kvalitet på komponenter samt en okomplicerad uppbyggnad

– Intresset för denna nya och användarvänliga sugbil har varit stort under demoturen genom Europa som nyligen avslutades. Amphitec Base-Loader® är en effektiv och efterlängtad modell tack vare sin okomplicerade uppbyggnad, vilket vi är nöjda med att kunna leverera, säger Göran Carlsson, teknisk säljare på Christian Berner AB i Bromma.

Sugbilen kommer att levereras under våren till MISAB Vakuumteknik AB i Hallstahammar.

– Vi valde Amphitec Base-Loader® för att det är en kostnadseffektiv maskin och blir ett bra komplement till våra övriga maskiner inom MISAB Vakuumteknik. Christian Berner är även en mycket bra servicepartner, säger Marcus Ehlin på MISAB Vakuumteknik AB.

För ytterligare information kontakta:
Bo Söderqvist, CEO Christian Berner Tech Trade AB, tfn 46 (0) 31-336 69 10
E-post: bo.soderqvist@christianberner.com 
www.christianberner.com

Christian Berner Tech Trade-koncernen (publ – noterat på NASDAQ First North) har mer än 115 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Vi erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner i Sverige och övriga Norden. Koncernen har cirka 130 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 400 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. Mer information om Christian Berner finns på www.christianberner.se och www.christianberner.com.

Taggar:

Om oss

Christian Berner Tech Tradekoncernen (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm, har 120 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Vi erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner i Sverige och övriga Norden samt för värmepannor globalt. Koncernen har cirka 165 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 615 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. Mer information om Christian Berner finns på christianberner.se och christianberner.com.

Prenumerera

Media

Media

Citat

– Intresset för denna nya och användarvänliga sugbil har varit stort under demoturen genom Europa som nyligen avslutades. Amphitec Base-Loader® är en effektiv och efterlängtad modell tack vare sin okomplicerade uppbyggnad, vilket vi är nöjda med att kunna leverera.
Göran Carlsson, teknisk säljare på Christian Berner AB i Bromma