Christian Berner Tech Trade förvärvar Bullerbekämparen AB

Report this content

Christian Berner Tech Trade har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Bullerbekämparen AB (http://bullerbekamparen.se), ett bolag som tillverkar, monterar och säljer produkter för förbättrad akustik och lägre ljudnivå inom industri, kontor och offentlig miljö. 2018 uppgick bolagets omsättning till 30,6 MSEK med ett EBITDA-resultat om 5,0 MSEK (EBIT 4,7 MSEK). Vid utgången av 2018 hade företaget 18 anställda. 

Köpeskillingen uppgår till 16,3 MSEK på skuldfri basis och finansieras genom tillgänglig kassa och nyupptagna lån. Tilläggsköpeskilling om max 4,0 MSEK kan därutöver falla ut baserat på resultatet 2019–2020.

— Det känns mycket bra att göra detta förvärv för Christian Berner. Bullerbekämparen AB är ett välskött bolag med ett starkt varumärke. Vibrationsteknik är ett viktigt område med stor potential för oss och genom förvärvet kompletterar och stärker vi vårt befintliga erbjudande, säger Bo Söderqvist, vd och koncernchef för Christian Berner Tech Trade.

— Det känns stimulerande att bli en del av Christian Bernerkoncernen. Bolagens affärer kompletterar varandra och skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt, bland annat inom industrin samt i de övriga nordiska länderna där Christian Berner bedriver verksamhet. Med Christian Berner som ägare får vi möjlighet att ta nästa steg i utvecklingen av vår verksamhet, säger Andreas Lund, vd och delägare i Bullerbekämparen AB. 

Tillträde äger rum den 1 oktober 2019. Bullerbekämparen AB kommer att bedriva sin verksamhet som ett eget fristående bolag inom Christian Berners affärsområde Materialteknik i Sverige.

Förvärvet förväntas ge en positiv påverkan på Christian Berner Tech Trades vinst per aktie på årsbasis.

Finansiella rådgivare: Hjalmarsson & Partners och PWC. Legal rådgivare: Morris

För ytterligare information kontakta:
Bo Söderqvist, CEO Christian Berner Tech Trade AB, tfn 46 (0) 31-336 69 10
E-post: bo.soderqvist@christianberner.com
www.christianberner.com

Denna information är sådan information som Christian Berner Tech Trade AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2019 kl. 12:00 CET.

Christian Berner Tech Tradekoncernen (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm, har 120 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Vi erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner i Sverige och övriga Norden samt för värmepannor globalt. Koncernen har cirka 165 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 615 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. Mer information om Christian Berner finns på christianberner.se och christianberner.com.

Taggar: