Förändringar i Christian Berner Tech Trade AB:s ledningsgrupp

Report this content

Christian Berner Tech Trade AB kommer per 1 mars 2019 att göra förändringar i bolagets ledningsgrupp. Koncernens ledningsgrupp utökas såväl med chef för Verksamhetsutveckling och IT som Marknadschef.

Verksamhetsutveckling och IT är en ny funktion inom koncernen med fokus att harmonisera, effektivisera och säkerställa utveckling av verksamheten och den IT-plattform som stöttar verksamheten. Chef för den nya funktionen är under rekrytering och förväntas vara på plats under Q2/Q3 2019. Till dess att positionen är tillsatt, är Torbjörn Gustafsson, CFO på Christian Berner Tech Trade AB, tillförordnad chef.

Ann Svensson, Marknadschef på Christian Berner Tech Trade AB, är anställd i koncernen sedan 2017 och har tidigare erfarenhet från marknadskommunikation inom Stena Metallkoncernen. Marknadschefen har tidigare rapporterat till det svenska dotterbolaget Christian Berner AB, men kommer från den 1 mars att rapportera till koncernen och ingå i ledningsgruppen.

- Genom att Verksamhetsutveckling och IT samt Marknadschef nu tar plats i koncernens ledningsgrupp tar vi ett viktigt steg mot att arbeta än mer koncernövergripande kring verksamhetsutveckling, IT och marknadsföring, vilket ökar vår möjlighet till lönsam tillväxt i närtid och gör att vi utvecklas som koncern i ett strategiskt perspektiv, säger Bo Söderqvist, vd Christian Berner Tech Trade AB.

Christian Berners ledningsgrupp kommer från och med 1 mars 2019 därmed att utgöras av: Bo Söderqvist, vd Christian Berner Tech Trade AB, Torbjörn Gustafsson, CFO och tf chef Verksamhetsutveckling och IT, Christian Berner Tech Trade AB, Hans Lindqvist, vd Christian Berner AB, Lars-Olof Larsson, vd Zander & Ingeström AB, Herman Thon, vd Christian Berner A/S, Henrik Westerholm, vd Christian Berner OY, Erik Thorup, vd AS Christian Berner, Ann Svensson, Marknadschef Christian Berner Tech Trade AB.

För ytterligare information kontakta:
Bo Söderqvist, CEO Christian Berner Tech Trade AB, tfn 46 (0)70-18 66 910
E-post: bo.soderqvist@christianberner.com
www.christianberner.com

Denna information är sådan information som Christian Berner Tech Trade AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2019 kl. 13.00 CET.

Christian Berner Tech Tradekoncernen (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm har mer än 120 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Vi erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner i Sverige och övriga Norden. Koncernen har cirka 165 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 580 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. Mer information om Christian Berner finns på www.christianberner.se och www.christianberner.com.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Genom att Verksamhetsutveckling och IT samt Marknadschef nu tar plats i koncernens ledningsgrupp tar vi ett viktigt steg mot att arbeta än mer koncernövergripande kring verksamhetsutveckling, IT och marknadsföring, vilket ökar vår möjlighet till lönsam tillväxt i närtid och gör att vi utvecklas som koncern i ett strategiskt perspektiv
Bo Söderqvist, vd Christian Berner Tech Trade AB.