Fredrik Berndtson utses till chef Verksamhetsutveckling & IT i Christian Berner Tech Trade AB

Christian Berner Tech Trade AB har utsett Fredrik Berndtson till chef Verksamhetsutveckling & IT för Christian Berner Tech Trade AB och medlem i Christian Berner Tech Trades koncernledning. 

Fredrik Berndtson tillträder i augusti 2019. Han kommer närmast från Capacent där han har haft rollen som Senior Manager – Head of Digital Transformation.

— Fredrik har en bred erfarenhet från flera ledande befattningar, där han drivit verksamhets- och IT-utvecklingsprogram inom flera industrier och funktioner. Fredrik har en mycket bra bakgrund och kompetens som passar för Christian Berner Tech Trade AB, säger Torbjörn Gustafsson, CFO Christian Berner Tech Trade AB.

— Jag ser fram emot att börja arbeta på Christian Berner Tech Trade AB. Bolaget har haft en stark utveckling och är fortsatt i spännande utvecklingsfas. Jag ser fram emot att bidra med mina erfarenheter och tillsammans med ledning och medarbetare fortsätta denna utveckling, säger Fredrik Berndtson, tillträdande chef verksamhetsutveckling & IT på Christian Berner Tech Trade AB.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Gustafsson, CFO Christian Berner Tech Trade AB, tel +46 (0)70 18 66 986 
E-post: torbjorn.gustafsson@christianberner.com
www.christianberner.com

Denna information är sådan information som Christian Berner Tech Trade AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2019 kl. 11.00 CET.

Christian Berner Tech Tradekoncernen (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm, har 120 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Vi erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner i Sverige och övriga Norden samt för värmepannor globalt. Koncernen har cirka 165 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 615 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. Mer information om Christian Berner finns på christianberner.se och christianberner.com.

Taggar:

Om oss

Christian Berner Tech Tradekoncernen (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm, har 120 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Vi erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner i Sverige och övriga Norden samt för värmepannor globalt. Koncernen har cirka 165 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 615 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. Mer information om Christian Berner finns på christianberner.se och christianberner.com.