Hans Lindqvist ny Supply Chain Director i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

Report this content

Christian Berner Tech Trade AB har utsett Hans Lindqvist till Supply Chain Director och medlem i koncernledningen. Hans Lindqvist huvudsakliga uppdrag är att öka effektiviseringen inom inköp, lager och produktionen i hela Norden där koncernen är verksam.  

— Hans har en bred erfarenhet från flera ledande befattningar inom Supply Chain-området och har en perfekt bakgrund och kompetens för Christian Berner Tech Trade AB, där vi nu stärker upp organisationen med denna nya roll som Supply Chain Director. Vi önskar Hans varmt välkommen till oss, säger Bo Söderqvist, Vd Christian Berner Tech Trade AB.
— Jag ser fram emot att börja arbeta på Christian Berner Tech Trade AB, och att tillsammans med ledning och medarbetare bidra till bolagets fortsatta utveckling med lönsam tillväxt, säger Hans Lindqvist.
Hans Lindqvist tillträder i februari 2018. Hans Lindqvist kommer närmast från Sveba-Dahlen Group där han har haft rollen som Supply Chain Director och dessförinnan hade han en liknande roll på Thyssen Krupp Materials Sverige AB.

För ytterligare information kontakta:
Bo Söderqvist, CEO Christian Berner Tech Trade AB, tfn 46 (0) 31-336 69 10
E-post: bo.soderqvist@christianberner.com
www.christianberner.com

Denna information är sådan information som Christian Berner Tech Trade AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2017 kl. 09:15 CET.

Christian Berner Tech Trade-koncernen (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm har mer än 120 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Vi erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner i Sverige och övriga Norden. Koncernen har cirka 130 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 450 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. Mer information om Christian Berner finns på www.christianberner.se och www.christianberner.com.

Taggar:

Prenumerera

Citat

— Hans har en bred erfarenhet från flera ledande befattningar inom Supply Chain-området och har en perfekt bakgrund och kompetens för Christian Berner Tech Trade AB, där vi nu stärker upp organisationen med denna nya roll som Supply Chain Director. Vi önskar Hans varmt välkommen till oss.
Bo Söserqvist, Vd Christian Berner Tech Trade AB.