Rättelse av MAR


I dag 2019-03-21 offentliggjordes Christian Berner Tech Trade (publ) sin årsredovisning för 2018 som innehållsmässigt var helt korrekt, men som felaktigt innehöll en uppgift längst ner på slutet om att informationen var av sådant slag att bolaget var skyldigt att offentliggöra densamma enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR).

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Gustafsson, CFO Christian Berner Tech Trade AB, tel 46 (0)31-336 69 86
E-post: torbjorn.gustafsson@christianberner.com
www.christianberner.com

Om oss

Christian Berner Tech Tradekoncernen (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm, har 120 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Vi erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner i Sverige och övriga Norden samt för värmepannor globalt. Koncernen har cirka 165 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 615 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. Mer information om Christian Berner finns på christianberner.se och christianberner.com.

Prenumerera