Redeye: Christian Berner - Fortsatt högtryck i Zander & Ingeström

Till följd av en rapport i linje med prognos och en orderingång som talar för att våra kommande försäljningsprognoser är rimliga, gör vi endast smärre estimatjusteringar. Vårt Fair Value range om 17-38 SEK med ett Base case om 27,5 SEK kvarstår.

Läs mer och ladda ned analysen: http://bit.ly/2VbFFgA

Följ bolag hos Redeye för att direkt få tillgång till de senaste analyserna och uppdateringarna.

This is a press release from Redeye - Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se/about/

Om oss

Christian Berner Tech Tradekoncernen (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm, har 120 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Vi erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner i Sverige och övriga Norden samt för värmepannor globalt. Koncernen har cirka 185 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 700 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. Mer information om Christian Berner finns på christianberner.se och christianberner.com.

Prenumerera