Redeye: Christian Berner - Starkt från Materialteknik – Stororder flyttad till H1 2020

Vi håller våra underliggande prognoser i stort sett oförändrade. Vi höjer Materialteknik något men samtidigt justerar vi ned Process & Miljö marginellt. Christian Berner lyckas dra nytta av ökade infrastruktursatsningar och där ser framtiden ljus ut med flertalet projekt i Sverige och övriga Norden. Däremot utgör en vikande konjunktur ett orosmoln för bolagets investeringsberoende verksamheter på sikt. Vi behåller vårt Base case om 29 SEK.

Läs mer och ladda ned analysen: http://bit.ly/2MDNGVP

Följ bolag hos Redeye för att direkt få tillgång till de senaste analyserna och uppdateringarna.

Detta är ett pressmeddelande från Redeye - Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se/about/

Om oss

Christian Berner Tech Tradekoncernen (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm, har 120 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Vi erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner i Sverige och övriga Norden samt för värmepannor globalt. Koncernen har cirka 165 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 615 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. Mer information om Christian Berner finns på christianberner.se och christianberner.com.

Prenumerera