Redeye: Christian Berner - Starkt från Materialteknik – Stororder flyttad till H1 2020

Report this content

Vi håller våra underliggande prognoser i stort sett oförändrade. Vi höjer Materialteknik något men samtidigt justerar vi ned Process & Miljö marginellt. Christian Berner lyckas dra nytta av ökade infrastruktursatsningar och där ser framtiden ljus ut med flertalet projekt i Sverige och övriga Norden. Däremot utgör en vikande konjunktur ett orosmoln för bolagets investeringsberoende verksamheter på sikt. Vi behåller vårt Base case om 29 SEK.

Läs mer och ladda ned analysen: http://bit.ly/2MDNGVP

Följ bolag hos Redeye för att direkt få tillgång till de senaste analyserna och uppdateringarna.

Detta är ett pressmeddelande från Redeye - Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se/about/