Redeye inleder bevakning av Christian Berner

Christian Berner är en nordisk teknikhandelskoncern med fokus på konsultation. Sedan notering 2014 har aktien haft en stabil resa, mestadels drivet av marginalexpansion. Det riktiga lyftet kom under 2018 tack vare förvärvet av Zander & Ingeström, som utgjorde nästan hela resultatet rekordkvartalet Q4 2018. Senaste året är aktien upp 35 procent, vilket vi finner motiverat. Vi bedömer att det finns ytterligare lite uppsida då vi räknar med att marginalen återhämtar sig i det ursprungliga Christian Berner. Vårt Base case är 27,50 SEK, vilket ger en uppsida om cirka 10 procent.

Läs mer och ladda ned initialanalysen: http://bit.ly/2EN0dCe 

Följ bolag hos Redeye för att direkt få tillgång till de senaste analyserna och uppdateringarna.

This is a press release from Redeye - Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se/about/

Om oss

Christian Berner Tech Tradekoncernen (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm, har 120 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Vi erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner i Sverige och övriga Norden samt för värmepannor globalt. Koncernen har cirka 165 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 615 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. Mer information om Christian Berner finns på christianberner.se och christianberner.com.

Prenumerera