Rekordorder till Christian Berners dotterbolag

Christian Berner Tech Trades dotterbolag Zander & Ingeström har fått uppdraget att leverera elektriska hetvattenpannor till Vitryssland.


Ordervärdet för Zander & Ingeströms del bedöms till ca 50 MSEK och förväntas levereras under 2019. Ordern är den enskilt största någonsin för Christian Berner Tech Trade AB, och ett tydligt tecken på styrkan hos dotterbolaget Zander & Ingeström AB. Leveransen omfattar totalt nio pannor med en totaleffekt på 360 MW.

Hetvattenpannorna utnyttjar överskottsel och kommer att minska Vitrysslands användning av gas och olja. Kombinationen blir miljövänlig fjärrvärme i städerna Minsk, Grodno och Vitebsk. Under 2015 levererade Zander & Ingeström sina första pannor till Gomel, en leverans som var mycket lyckosam och nu kommer uppföljande order på totalt nio pannsystem.

Ordern bedöms ha en marginell positiv påverkan på vinst per aktie för helåret 2019.

Zander & Ingeström AB (http://zeta.se) är ett av Sveriges ledande bolag inom pump- och värmeteknik och förvärvades av Christian Berner Tech Trade AB 1 mars 2018.

För ytterligare information kontakta:
Bo Söderqvist, CEO Christian Berner Tech Trade AB, tfn 46 (0) 70 18 66 910
E-post: bo.soderqvist@christianberner.com
www.christianberner.com

Denna information är sådan information som Christian Berner Tech Trade AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 2018 kl. 13.00 CET.

Christian Berner Tech Tradekoncernen (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm har mer än 120 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Vi erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner i Sverige och övriga Norden. Koncernen har cirka 165 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 580 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. Mer information om Christian Berner finns på www.christianberner.se och www.christianberner.com.

Taggar:

Om oss

Christian Berner Tech Tradekoncernen (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm, har 120 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Vi erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner i Sverige och övriga Norden samt för värmepannor globalt. Koncernen har cirka 165 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 615 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. Mer information om Christian Berner finns på christianberner.se och christianberner.com.

Prenumerera

Media

Media