Analyst Group: Aktieanalys på ChromoGenics - Investerar i produktion för framtida skalbarhet

Report this content

ChromoGenics säljer prestandaglas för fasader, och erbjuder ett totalt fasadkoncept, vilket man är ensam om. Konceptet består av dynamiskt glas, statiskt glas och panelglas med inbyggda solceller, vilka alla möjliggör energi- och kostnadsbesparingar för kommersiella fastigheter. ChromoGenics har riktat om organisationen mot ett större fokus på försäljning och idag finns en upparbetad offertstock om >340 MSEK. Bolaget prognostiseras omsätta 58 MSEK under 2019 där redan ca 36 MSEK, ca 62 %, estimeras finnas i orderboken tillsammans med rapporterad omsättning för H1-19. Givet gjorda prognoser härleds ett värde per aktie om 0,85 kr i ett Base scenario på 2019 års prognos.

 
För fullständig aktieanalys läs här: https://www.analystgroup.se/analyser/chromogenics-q2-19/
 
 
Nyckelinvestering i sputtringsmaskiner
 
Tidigare har ChromoGenics nästan haft full kontroll över produktionsprocessen, själva tunnfilmsbeläggningen (”sputtring”) har dock skett hos underleverantör utomlands. Vi har tidigare kommunicerat att en investering i sputtringsmaskiner är avgörande för att ChromoGenics ska kunna tillvarata den tillväxt som anges i både vårt Base och Bull scenario, vilket också har en stor påverkan på marginalerna. Vi ser därför positivt på att investeringen nu genomförts.
 
Offertstock om ca 340 MSEK och välfylld orderbok
 
Idag har ChromoGenics en upparbetad offertstock överstigande 340 MSEK, där ca 13 MSEK av utestående orderbok estimeras tillfalla Q3-19. Helåret 2018 omsatte ChromoGenics ca 11 MSEK. I ett Base scenario estimeras omsättningen till ca 58 MSEK år 2019, där Analyst Group bedömer att nuvarande orderbok och rapporterad försäljning för H1-19 motsvarar ca 62 % av prognosen.
 
Förstärkt säljorganisation förväntas resultera i fler orders under 2019
 
Mellan perioden januari 2017 till och med september 2018 har Bolaget ökat antalet säljare från en (1) person till sex personer. Med en mer omfattande säljorganisation och större fokus på att skala upp verksamheten väntas därmed Bolaget kunna nå en större del av marknaden under 2019 och framåt.
 
Bolaget måste fortfarande etablera sig som en starkare aktör i marknaden
 
ChromoGenics arbetar intensivt för att etablera sig som en starkare aktör på marknaden, Bolaget är  inte lönsamma idag och vid en försenad tillväxt med fortsatt negativt resultat så kommer det att belasta likviditeten. Det kan inte uteslutas att ChromoGenics kan komma att behöva genomföra ytterligare extern kapitalanskaffning innan Bolaget organiskt kan visa positivt kassaflöde.
 
 
 

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group här: https://www.analystgroup.se/om-oss/         
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på ChromoGenics. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva. 

Prenumerera