ChromoGenics AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2018.

Report this content

ChromoGenics AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2018.

ChromoGenics årsredovisning för 2018, på svenska, finns nu tillgänglig på https://www.chromogenics.com/sv/for-investerare-2/  i pdf-format. Årsredovisningen kan även beställas hos bolaget och distribueras per post till de aktieägare som så begär.

Årsstämman äger rum onsdagen den 15 maj 2019 kl 14.00 på Advokatfirman Lindahls kontor, Vaksalagatan 10, Uppsala. Fullständiga stämmohandlingar kommer att finns tillgängliga på https://www.chromogenics.com/sv/for-investerare-2/ och hos bolaget vid tid för kallelse.

Kontakt:

Jerker Lundgren, VD
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
Certified Adviser: G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 april 2019 kl 08.30 CET.

Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp och statiska glas i världsklass. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.  www.chromogenics.com 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar