ChromoGenics anpassar kostnaderna

Report this content

I och med att ChromoGenics har slutlevererat sitt stora projekt på Gullhaugs torg i Oslo Norge anpassar bolaget kostnaderna genom avveckling av inhyrd personal. Bolaget har tagit steg framåt i produktivitet och effektivitet under de gångna kvartalen vilket ytterligare minskat behovet av inhyrd personal. Förändringen förväntas träda i kraft efter semestern med en besparing om ca 2,5 MSEK (6,0 MSEK i helårseffekt).

”Dessa neddragningar är tyvärr nödvändiga för att sänka våra kostnader. Räntebanan samt oron i omvärlden skapar även viss osäkerhet kring marknadsläget för byggindustrin. Vi ser trots detta en fortsatt god tillväxt av affärsmöjligheter.” – säger Fredrik Fränding, VD för ChromoGenics.

Kontakt:
Fredrik Fränding, VD
Tel: +46(0)72 249 24 62
Göran Atterling, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)70 380 95 00
E-mail:
info@chromogenics.com   

ChromoGenics

Denna information är sådan som ChromoGenics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2022 kl 14:00 CET.

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ett proptechbolag som producerar dynamiska glas för fastigheter. Bolagets produkt ConverLight® Dynamic kontrollerar inomhuskomforten med högt dagsljusinsläpp, god utsikt och solvärmeblockering och bidrar därigenom till att sänka kostnaderna för kyla. ConverLight® Dynamic bygger på en patenterad lösning där elektrokroma beläggningar lamineras i plastfilm för att sedan lamineras mellan glas. Plastfilmen är lätt att transportera varför långa frakter av skrymmande glas kan undvikas. ChromoGenics erbjuder därtill statiska glas, ConverLight® Static, och fasadglaslösningen ConverLight® Energy. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017 och har levererat glasteknologi till flertalet stora fastighetsbolag.

ChromoGenics härstammar från världsledande forskning inom Ångström­laboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning i Uppsala har delvis finansierats med villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser: certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00.