ChromoGenics återbetalar stöd för korttidspermittering

Report this content

Styrelsen för ChromoGenics AB (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) har beslutat återbetala stöd för korttidspermitteringar 2,4 MSEK till Tillväxtverket.

Bakgrund

ChromoGenics har erhållit stöd för korttidspermitteringar på sammanlagt 2,4 MSEK för perioden april – augusti 2020. Av beloppet har 1,8 MSEK redovisats som övrig intäkt per Q2 2020. ChromoGenics likvida medel har påverkats positivt med 2,4 MSEK.

ChromoGenics i intensiv utvecklingsfas

ChromoGenics är i intensiv utvecklingsfas med fokuserad installation och intrimning av Bolagets två industriella sputtrar med betydande produktionskapacitet, 450 000 m2 per år och sputter. Sputter I för glastillämpningar har prioritet med sikte på slutförd intrimning under Q1 2021, följt av Sputter II för kontraktsbaserad sputtring för externa parter med tillämpningar inom bl a elektronik och medicinteknik/life science med slutförd intrimning under Q2 2021.

Tillväxtverkets stöd för korttidspermittering utgör ett positivt bidrag för ChromoGenics i en krävande finansiell situation i skuggan av Corona/Covid 19. Detta innebär dock en motsatssituation för ChromoGenics som måste upprätthålla kvalificerade personella resurser för Bolagets installations- och intrimningsprogram och därför inte kan hålla avgörande personer permitterade. Grunden för bidrag för korttidspermittering faller därmed.

ChromoGenics styrelse har därför beslutat att återbetala erhållet permitteringsstöd på 2,4 MSEK med negativ påverkan på resultatet för Q3 med justering av redovisat resultat 1,8 MSEK för Q2 och 0,6 MSEK för ännu inte redovisat resultat för Q3. Bolagets likviditet kommer att påverkas negativt med 2,4 MSEK.  

Uttalande av Leif Ljungqvist

”Detta är en paradoxal situation för ChromoGenics. Samtidigt som ett bidrag från Tillväxtverket är mycket positivt, kan vi när det kommer till kritan inte ta emot bidraget då vi behöver vår personal för installation och intrimning av Sputter I och II. Mitt i alla problem med Corona/Covid 19 står vi trots allt starka med kvalificerad egen maskinutrustning under installation och mycket kompetenta medarbetare. Det finns ett betydande intresse från olika byggbolag och fastighetsägare för våra produkter” säger Leif Ljungqvist, VD.

Kontakt
Leif Ljungqvist, VD, +46 (0) 70 594 94 01
Lars Ericsson, CFO & kommunikationschef, +46 (0) 18 430 04 30
E-mail: info@chromogenics.com

Denna information är sådan som ChromoGenics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober kl. 08:55 CET.

Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp och statiska glas i världsklass. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: 08-463 83 00. www.chromogenics.com

Prenumerera

Dokument & länkar