ChromoGenics beslutar om kvittningsemission till garanter

Report this content

Styrelsen i ChromoGenics AB (publ), org.nr 556630–1809 har med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 18 juni 2019 beslutat om en riktad kvittningsemission av 10 972 884 aktier (”Kvittningsemissionen”) till de som lämnat garantiförbindelser inom ramen för den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 30 maj 2019 och som nyligen avslutats (”Företrädesemissionen”). 

De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,50 kronor per aktie vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen enligt särskild överenskommelse med garanterna. Genom Kvittningsemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med 2 194 576,8 kronor.  

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt särskild överenskommelse med garanterna inom ramen för Företrädesemission. 

Vilka fordringshavare som är teckningsberättigade, deras respektive fordringar på bolaget och antalet aktier som respektive fordran motsvarar anges i tabellen nedan.
  

Fordringshavare Belopp att kvitta (SEK) Antal aktier
Fredrik Lundgren 1 237 731,5 2 475 463
Wilhelm Risberg 1 237 731,5 2 475 463
Formue Nord Markedsneutral A/S 605 055,5 1 210 111
Ulf Tidholm 600 000 1 200 000
Myacom Investment AB 302 528 605 056
RGG Adm-Gruppen Aktiebolag 302 528 605 056
Mathias Dittrich 211 769,5 423 539
Gerhard Dal 181 516,5 363 033
Jan Pärsson 81 516,5 163 033
Anders Johansson 181 516,5 363 033
Lars Johan Waclaw 90 758 181 516
Göran Källebo 60 505,5 121 011
Råsunda Förvaltning AB 60 505,5 121 011
Soltorpet AB 60 505,5 121 011
Måns Berlin 60 505,5 121 011
Laureola AB 60 505,5 121 011
Mattias Ekström 60 505,5 121 011
Niklas Löwgren 30 252,5 60 505
Konsult-Tjänst Aktiebolag 30 252,5 60 505
Luca Di Stefano 30 252,5 60 505
Totalt 5 486 442 10 972 884

  
Kontakt

Jerker Lundgren, verkställande direktör
Lars Ericsson, CFO & kommunikationschef
Telefon: +46 (0)705 497 644
E-post: info@chromogenics.com
  

Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp och statiska glas i världsklass. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: +46 (0)8 503 000 50. http://www.chromogenics.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar