ChromoGenics beslutar om riktad kvittningsemission

Report this content

Styrelsen i ChromoGenics AB (publ), org.nr 556630–1809 har, med stöd av bolagsstämmans emissionsbemyndiganden dels från den 18 juni (avseende 20 000 000 aktier), och dels från den 7 augusti (avseende resterande 7 627 679 aktier) beslutat om en riktad kvittningsemission av högst 27 627 679 aktier (”Kvittningsemissionen”) till det tyska bolaget Hörmann-Verwertungen GmbH & Co. KG från vilket ChromoGenics gjorde ett maskinförvärv i maj 2019.

Teckningskursen regleras i det avtal om maskinförvärv som tidigare ingåtts med tecknaren. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,56 kronor per aktie, vilket motsvarar genomsnittskurs för bolagets aktie under viss i avtalet angiven handelsperiod. Betalning för de nya aktierna sker genom kvittning av fordran som tecknaren har mot bolaget (i enlighet med avtalet om maskinförvärvet). Teckning ska ske senast den 13 september 2019. Genom Kvittningsemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 5 525 536,09 kronor.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ChromoGenics ska fullgöra sina förpliktelser i enlighet med det avtal om maskinförvärv som ingicks i maj 2019 med Hörmann-Verwertungen GmbH & Co. KG.

Kontakt:

Jerker Lundgren, VD
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com

Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp och statiska glas i världsklass. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.  www.chromogenics.com 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar