ChromoGenics bjuder in till informationstillfälle inför årsstämman

Report this content

I samband med årsstämman i ChromoGenics AB, som i år endast genomförs med poströstning och utan personlig närvaro, bjuder bolaget in till ett informationstillfälle. Den 19 maj kl. 19-20 svarar VD Leif Ljungqvist och CFO Lars Ericsson på frågor om status och framtidsplaner. På hemsidan hittar du även en kort film med en uppdatering om verksamheten.

För aktieägare och andra intressenter som vill ställa frågor till Leif Ljungqvist och CFO Lars Ericsson, kommer en chatt vara tillgänglig onsdagen den 19 maj kl. 19-20 via bolagets webbsida chromogenics.com.

Där finns också en kortare film där Leif Ljungqvist berättar om status och framtidsplaner för bolaget, efter produktionsstarten i Uppsalafabriken.

Film och chatt hittar du på chromogenics.com.

Kontakt:
Leif Ljungqvist, VD
Tel: +46(0)70 594 94 01
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail:
info@chromogenics.com
http://www.chromogenics.com

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ett proptechbolag som producerar dynamiska glas för fastigheter. Bolagets produkt ConverLight® Dynamic kontrollerar inomhuskomforten med högt dagsljusinsläpp, god utsikt, solvärmeblockering och bidrar därigenom till att sänka kostnaderna för kyla. ConverLight® Dynamic bygger på en patenterad lösning där en elektrokroma beläggningar lamineras i plastfilm för att sedan lamineras mellan glas. Plastfilmen är lätt att transportera varför långa frakter av skrymmande glas kan undvikas. ChromoGenics erbjuder därtill statiska glas, ConverLight® Static och fasadglaslösningen ConverLight® Energy. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017 och har levererat glasteknologi till flertalet stora fastighetsbolag.

ChromoGenics härstammar från världsledande forskning inom Ångström­laboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning i Uppsala har delvis finansierats med villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser: certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00.

Prenumerera