ChromoGenics dynamiska glas ConverLight® skyddar universitetsbiblioteket från sol - även när det blåser hårda göteborgsvindar

Akademiska Hus använder ChromoGenics AB (publ) dynamiska glas ConverLight® för att förse Göteborgs universitetsbibliotek med en tillförlitlig energi- och kostnadseffektiv solskyddslösning. ConverLight® dynamiska glas förbättrar sedan 2016 bibliotekets inomhusklimat och energieffektivitet även när det blåser hårt. Efter ett års tillämpning kan funktionalitet och sänkta underhållskostnader konstateras.

ChromoGenics dynamiska glas ConverLight® erbjuder fastighetsägare, arkitekter, energikonsulter, byggbolag och aktörer inom fönster- och fasadglas en attraktiv och kostnadseffektiv solskyddslösning. ConverLight® ökar energieffektiviteten och inomhuskomforten i fastigheter samt bidrar till miljöcertifiering av fastigheter, vilket står högt upp på miljöagendan för både EU och fastighetsägarnas hållbarhetsarbete.

Göteborgs universitetsbibliotek ägs och förvaltas av Akademiska Hus. Akademiska Hus äger, utvecklar och förvaltar fastigheter för universitet och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och forskningsverksamhet. Bolaget är helägt av svenska staten och har som ambition att ligga i framkant vad gäller hållbarhetsfrågor.

”Det här är ett så kallat ”retro-fit projekt” där ConverLight® dynamiska glas monteras in på en befintlig byggnad för att förbättra inomhusklimatet och energieffektiviteten på ett hållbart sätt. Projektet påbörjades redan 2016 och vi har nu fått positiva resultat att vår produkt fungerar över tiden”, inleder Thomas Almesjö, VD på ChromoGenics.

“Vår produkt ConverLight® kontrollerar värme- och ljusinsläpp medan dagsljus och full utsikt till omvärlden bibehålls. Detta resulterar i energibesparingar samt höjer komfort och välbefinnande hos människor som vistas i byggnaden. Att våra glas på ett effektivt sätt förbättrar inomhusklimatet för Göteborgs Universitets studenter känns angeläget och viktigt– även när det blåser hårt. Våra dynamiska glas blåser inte sönder och behöver bytas ut, vilket minskar underhållskostnader. Detta är ännu ett viktigt intyg av den variation av fördelar som vår unika produkt ConverLight® levererar till våra kunder, sammanfattar Thomas Almesjö.

Kontakt:
Thomas Almesjö, CEO
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ledande inom dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight®, ger ett hållbart solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.
ChromoGenics är baserat i Uppsala och har cirka 20 anställda. Bolaget härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.  www.chromogenics.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar