ChromoGenics erhåller en order överstigande 2,3 MEUR från norska Betonmast

Report this content

ChromoGenics erhåller en beställning på motsvarande 23,3 MSEK från det norska byggbolaget Betonmast (AS) med Avantor (AS) som byggherre. Ordern gäller en miljöcertifierad byggnad under uppförande vid Gulhaugtorg 5 i Oslo.

ChromoGenics har tidigare informerat om slutförhandling av denna order och nu är avtalet undertecknat. Ordern omfattar installation av fönster i en miljöcertifierad fastighet som är under uppbyggnad i Oslo. Värdet är initialt 23,3 MSEK och kan ökas till 25,0 MSEK genom ytterligare beställningar. Projektet delfinansieras av den norska innovationsmyndigheten Enova under programmet «Ny teknologi i byggenæriengen». Enova lyder under Klimat och Miljödepartementet i Norge.

Vår målsätting har varit att förverkliga en energieffektiv fasad som tillvarartar arkitekturen i projektet med fokus på inomhusklimatet och miljö. ChromoGenics lösningar var avgörande för att nå de målen för projektet’’, säger Projekteringsledare Kjetil Hafredal Betonmast Oslo.

Ordern omfattar ConverLight® Dynamic och ConverLight® Paragon ECO. Med dessa installerade erhålls ett effektivt skydd mot solvärmeinstrålning, ett mycket högt isolervärde och förbättrad ljudreducering. ChromoGenics produkter är framställda för att sänka energianvändningen och samtidigt förbättra inomhusklimatet. Den elektrokroma folien blockerar upp till 90 procent av solstrålarnas energi samtidigt som den släpper igenom dagsljuset och skapar en behaglig inomhusmiljö.  

”Vi är precis i fasen att gå från utvecklingsbolag till industriföretag och den här ordern bekräftar ChromoGenics som kvalificerad leverantör av fönster för energieffektiva och miljöcertifierade hus”, säger Leif Ljungqvist vd ChromoGenics.

Ordern ansluter väl till ChromoGenics pågående intrimning av produktionsanläggningen i Uppsala. Leveransen planeras att genomföras under 2021.

Kontakt:
Leif Ljungqvist, VD 
Tel: +46(0)70 594 94 01
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail:
info@chromogenics.com
http://www.chromogenics.com

Denna information är sådan som ChromoGenics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2021 kl. 09:30 CET.

Detta dokument har upprättats i en svensk och engelsk version. Vid eventuella avvikelser mellan den svenska och engelska versionen ska den svenska versionen äga företräde.

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ett miljöteknikbolag med fokus på utveckling och kommersialisering av dynamiska glas och solskyddslösningar för byggnader. ChromoGenics erbjuder ett komplett koncept av laminerat dynamiskt och statiskt glas för kontroll av värme- och ljusinsläpp samt energieffektivt fasadglas - ConverLight® Dynamic, ConverLight® Static och ConverLight® Energy. Bolaget har levererat glasteknologi till många av Sveriges större fastighetsbolag. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning inom Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser e-post: certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00.

Prenumerera

Dokument & länkar