ChromoGenics erhåller nya order på totalt ca 1,0 MSEK från Humlegården och Vasakronan

Report this content

ChromoGenics erhåller en beställning av ConverLight® Static på ca 1,0 MSEK från Humlegården och Vasakronan.

Ordrarna innefattar uppgradering genom byte av glas i befintliga fönster i kontorsfastigheter i Solna respektive Uppsala City till ConverLight® Static. Med denna uppgradering erhålls ett förbättrat skydd mot solvärmeinstrålning, ett högt isolervärde och förbättrad ljudreducering. Åtgärden medför lägre driftkostnader för fastighetsägaren och bättre komfort för hyresgästen. Leverans planeras till våren 2021.

”Vi är mycket glada att Humlegården och Vasakronan åter igen visar oss förtroende och väljer att uppgradera fastigheter i sitt bestånd med ConverLight® glas och teknik från ChromoGenics. Det är alltid glädjande att vi kan stödja återbruk av material i fastigheter.” säger Leif Ljungqvist, vd på ChromoGenics.

Kontakt:
Leif Ljungqvist, VD               
Tel: +46 (0)70 594 94 01
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail:
info@chromogenics.com

Om ChromoGenics

ChromoGenics är ett miljöteknikbolag med fokus på utveckling och kommersialisering av dynamiska glas och solskyddslösningar för byggnader. ChromoGenics erbjuder ett komplett koncept av laminerat dynamiskt och statiskt glas för kontroll av värme- och ljusinsläpp samt energieffektivt fasadglas - ConverLight® Dynamic, ConverLight® Static och ConverLight® Energy. Bolaget har levererat glasteknologi till många av Sveriges större fastighetsbolag. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning inom Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser e-post: certifiedadviser@penser.se,

08-463 83 00.

http://www.chromogenics.com

Prenumerera

Dokument & länkar