ChromoGenics erhåller nya order på totalt ca 1,1 MSEK

Report this content

ChromoGenics erhåller nya beställningar av ConverLight® Static på ca 1,1 MSEK från bl. a. Humlegården.

Beställningarna innefattar uppgradering genom byte av glas i befintliga fönster i två kontorsfastigheter i Solna till ConverLight® Static. Med denna uppgradering erhålls ett förbättrat skydd mot solvärmeinstrålning, ett högt isolervärde och förbättrad ljudreducering. För fastighetsägaren innebär åtgärden lägre driftkostnader och bättre komfort för hyresgästen. Leverans planeras före årets slut.

”Vi är mycket tillfreds att Humlegården ånyo visar oss förtroende och väljer att uppgradera fastigheter i sitt bestånd med ConverLight® glas och teknik från ChromoGenics. Det är alltid glädjande att vi kan stödja återbruk av material i fastigheter.” säger Fredrik Fränding, vd på ChromoGenics.

Kontakt:
Fredrik Fränding, VD
Tel: +46(0)72 249 24 62
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
http://www.chromogenics.com

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ett proptechbolag som producerar dynamiska glas för fastigheter. Bolagets produkt ConverLight® Dynamic kontrollerar inomhuskomforten med högt dagsljusinsläpp, god utsikt och solvärmeblockering och bidrar därigenom till att sänka kostnaderna för kyla. ConverLight® Dynamic bygger på en patenterad lösning där elektrokroma beläggningar lamineras i plastfilm för att sedan lamineras mellan glas. Plastfilmen är lätt att transportera varför långa frakter av skrymmande glas kan undvikas. ChromoGenics erbjuder därtill statiska glas, ConverLight® Static, och fasadglaslösningen ConverLight® Energy. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017 och har levererat glasteknologi till flertalet stora fastighetsbolag.

ChromoGenics härstammar från världsledande forskning inom Ångström­laboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning i Uppsala har delvis finansierats med villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser: certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00.