ChromoGenics får ännu en order från Saldeen Real Estate att leverera ConverLight dynamiska glas till ett värde om cirka 1,4 MSEK

ChromoGenics AB (publ) har tecknat ännu ett avtal med fastighetsbolaget Saldeen Real Estate AB för leverans av cirka 230 kvm dynamiska glas till ytterligare en kontorsfastighet i Uppsala under fjärde kvartalet 2018. Utvärderingen av projekten som levererats tidigare visar på ökad inomhuskomfort, vilket har resulterat i ännu en order.

”Vi har tidigare installerat ConverLight® i tre av våra fastigheter i Uppsala där ett förbättrat klimat har resulterat i en mer trivsam inomhuskomfort i lokalerna,” inleder Bo Saldeen, VD Saldeen Real Estate.

”Våra hyresgäster har noterat en betydligt bättre arbetsmiljö med ett behagligare klimat, både i form av dagsljus och temperatur, framförallt under denna extremt varma sommar som varit i år. Nu bygger vi nya kontorslokaler där vi valt att installera ConverLight i samtliga fönster- och fasadglas. Inflytt till lokalerna är planerad att ske under våren 2019. Nöjda hyresgäster höjer värdet på fastigheter och det är naturligtvis ett argument för beslut om investeringar som dessutom även genererar avkastning,” avslutar Bo Saldeen.

”ChromoGenics dynamiska glas reglerar automatiskt värme- och dagsljusinsläpp i lokaler, vilket ger bättre inomhuskomfort och lägre energiförbrukning. Kylbehovet i lokaler kan minska med 20-40 procent. Ordern visar på ett behov hos fastighetsägare att investera i energismarta och kostnadseffektiva lösningar med bibehållen utsikt och dagsljusinsläpp. Nöjda hyresgäster och lägre underhållskostnader är viktigt för alla fastighetsägare och vi är glada att våra dynamiska glas kan bidra till det, samtidigt som påverkan på miljön minskar genom lägre energiförbrukning,” säger Jerker Lundgren, VD för ChromoGenics.

Kontakt:
Jerker Lundgren, VD 
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
Certified Adviser: G&W Fondkommission

Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.  www.chromogenics.com 

Taggar:

Om oss

ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar