ChromoGenics får order för leverans av ConverLight® dynamiska glas till IHUS

ChromoGenics AB (publ) har blivit utvald att leverera ca 80 kvm dynamiska takglas till IHUS. Ordern är ett så kallat retro-fit projekt där befintliga glas uppgraderas till ConverLight® för att förbättra energieffektivitet och inomhuskomfort på ett hållbart sätt.

ChromoGenics kommer att leverera ConverLight® dynamiska takglas till en av IHUS fastigheter i Uppsala under andra kvartalet 2018. IHUS har två likadana fastigheter där ConverLight® kommer att installeras i den ena fastigheten. Energieffektiviteten och inomhuskomfort kommer att mätas och följas upp i de båda fastigheterna genom ett samarbete med STUNS Energi, en stiftelse som arbetar med att stödja innovationer och entreprenörskap samt driva projekt i skärningspunkten mellan universitet, näringsliv och samhälle inom energi- och miljöteknik. Uppföljningsarbetet kommer att göras av en grupp studenter från Uppsala Universitet och presenteras i ett framtida projekt.

IHUS hyr ut, förvaltar, och fastigheter i syfte att bidra till tillväxt för näringsliv och offentlig sektor som vill finnas och utvecklas i Uppsala kommun. Fastighetsbeståndet består av ett trettiotal fastigheter. IHUS har ett starkt hållbarhetsengagemang där ett systematiskt arbete bedrivs med såväl sociala frågor, miljöfrågor samt ekonomiska frågor i fokus.

“Vi erbjuder klimatsmarta, innovativa och dynamiska fastighetslösningar till företag och offentlig verksamhet som växer och utvecklas inom Uppsala. ChromoGenics innovativa teknologi ConverLight® är precis det vi söker för att komma tillrätta med bländande och värmande ljus- och solinsläpp genom takfönstret i våra fastigheter på Fålhagsleden i Uppsala. Dessutom är det spännande att få samarbeta med ett lokalt företag med en egenutvecklad världsunik teknologi”, säger Maria Säfström, Vice VD och hållbarhetschef på IHUS.

“Vi är stolta över att få vara en del av IHUS projekt i samarbete med STUNS med fokus på hållbar byggnad. Det är dessutom en fantastisk möjlighet att, under helt jämförbara väderförhållande, kunna bevisa att vår unika teknologi levererar önskad funktionalitet och värde till våra kunder,” inleder Thomas Almesjö, VD på ChromoGenics. ”Vår produkt ConverLight® kontrollerar värme- och ljusinsläpp medan dagsljus och full utsikt till omvärlden bibehålls. Detta resulterar i energibesparingar samt höjer komfort och välbefinnande hos människor som vistas i byggnaden. Dessutom bidrar ConverLight® till lägre driftskostnader samt miljöcertifiering av byggnader, vilket står högt på miljöagendan för både EU och företagens hållbarhetsarbete,” sammanfattar Thomas Almesjö.

Om IHUS
AB Uppsala kommuns Industrihus (IHUS) är ett fristående aktiebolag som ingår i Uppsala kommun. Bolaget grundades 1972 och ägs till 100% av Uppsala Stadshus AB. IHUS syfte är att skapa tillväxt och utveckling för Uppsala kommun genom att tillhandahålla rum att utvecklas i.

IHUS är ett fastighetsbolag som drivs av möjligheten att göra Uppsala bättre. För näringslivet, för kommunen, för dig! Vi hyr ut kontor, industri- och lagerlokaler i ett trettiotal fastigheter både i Uppsalas centrala delar och i andra stadsdelar. www.ihus.nu

Om STUNS
STUNS är en mötesplats och ett strategiskt diskussionsforum där lokala och regionala beslutsfattare från alla samhällssektorer kan samlas kring nya möjligheter och gemensamma mål. Samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringslivet och offentliga organisationer, för att stödja utvecklingen av företag på nya områden var en grundtanke när Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle – STUNS initierades 1983. www.stuns.se

Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.  www.chromogenics.com

Kontakt:

Thomas Almesjö, VD
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
  

Taggar:

Om oss

ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar