ChromoGenics förnyar styrelsen med Fredrik Andersson

Report this content

Efter att ha avböjt omval lämnar Claes-Göran Granqvist styrelsen för Chromogenics AB efter 19 år, bolaget som han själv var med och grundade.

Som ersättare utsåg bolagsstämman Fredrik Andersson Market Area Director för Systemair. Systemair är ett ventilationsföretag med verksamhet i 54 länder. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen.

”Fredrik har lång erfarenhet och förståelse för internationell affärsutveckling av tekniska lösningar för fastighetsbranschen och kommer att bidra positivt i vårt styrelsearbete. Jag är mycket glad över att få välkomna en så välrenommerad person som Fredrik till styrelsen. Vi ser också positivt på att bolagets två största ägare nu är representerade i styrelsen” säger Johan Hedin, styrelseordförande.

Kontakt:
Fredrik Fränding, VD
Tel: +46(0)72 249 24 62
Göran Atterling, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)70 380 95 00
E-mail:
info@chromogenics.com   

ChromoGenics

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ett proptechbolag som producerar dynamiska glas för fastigheter. Bolagets produkt ConverLight® Dynamic kontrollerar inomhuskomforten med högt dagsljusinsläpp, god utsikt och solvärmeblockering och bidrar därigenom till att sänka kostnaderna för kyla. ConverLight® Dynamic bygger på en patenterad lösning där elektrokroma beläggningar lamineras i plastfilm för att sedan lamineras mellan glas. Plastfilmen är lätt att transportera varför långa frakter av skrymmande glas kan undvikas. ChromoGenics erbjuder därtill statiska glas, ConverLight® Static, och fasadglaslösningen ConverLight® Energy. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017 och har levererat glasteknologi till flertalet stora fastighetsbolag.

ChromoGenics härstammar från världsledande forskning inom Ångström­laboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning i Uppsala har delvis finansierats med villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser: certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00.