ChromoGenics genomför förändringar i ledningsgruppen med Johan Pettersson som ny produktionschef

ChromoGenics fortsätter sin tillväxtstrategi genom att anställa en ny produktionschef med övergripande ansvar för bolagets produktion och kvalitet. ChromoGenics jobbar vidare med målsättning att under 2021 genomföra certifiering av bolaget enligt ISO 9001 och 14001.

Bolaget har lagt grunden för en internationell tillväxt genom den pågående installationen av den nya sputterfabriken i Uppsala. För att klara expansionen genomför ChromoGenics en omorganisation med stort fokus på att förstärka kvalitetssäkringen av bolagets alla processer.

För att genomföra detta arbete har Johan Pettersson rekryterats. Johan kommer ingå i bolagets ledningsgrupp och rapporterar direkt till VD. Johan har som civilingenjör en gedigen utbildning och bakgrund från produktion, inköp, kvalitetsarbete och produktionsledning från bland annat från bolag som IMS Maskinteknik, Packsize Technologies och Bahco. Johan kommer även ha ansvar för Process & Quality Assurance och kvalitetssäkringen av den dynamiska produkten.

Samtidigt avslutar Mårten Sonnerup sitt uppdrag som projektledare för ChromoGenics stora investering i den nya sputterfabriken och Process & Quality Manager. ’’Jag har lärt känna bolaget och har sett dess stora potential genom att ha arbetat igenom bolagets alla processer för att förbättra kvalitet och lönsamhet samt bidra till miljöarbetet’’.

”Vi är otroligt glada för att Johan valt att anta denna utmaning hos oss. Jag ser fram emot att ha med Johan i min ledningsgrupp under ett mycket fortsatt spännande 2020 och framåt.” säger VD Jerker Lundgren.

Kontakt:
Jerker Lundgren, VD
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail:
info@chromogenics.com

Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp och statiska glas i världsklass. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: 08-463 83 00. www.chromogenics.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar