ChromoGenics har erhållit en ny order på totalt ca 1,4 MSEK

Report this content

ChromoGenics erhåller ny beställning av ConverLight® Static på ca 1,4 MSEK för leverans under våren.

Beställningen innehåller en leverans av statiska glas till en kontorsfastighet, Kvarteret Kransen 2 i Uppsala innefattande ConverLight® Static med installation med leverans under våren 2022. Med denna uppgradering till moderna glas med återbruk av befintliga fönster erhålls ett förbättrat skydd mot solvärmeinstrålning, ett högt isolervärde och förbättrad ljudreducering.

”Vi är mycket glada att vår kund återigen visar oss förtroende och väljer att förbättra sin fastighet med ConverLight® glas och teknik från ChromoGenics. Det är inspirerande för alla på ChromoGenics att kunna bidra till en förbättrad kontorsmiljö och välmående för hyresgästerna.” säger Fredrik Fränding, vd på ChromoGenics.

Kontakt:
Fredrik Fränding, VD
Tel: +46(0)72 249 24 62
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
ChromoGenics

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ett proptechbolag som producerar dynamiska glas för fastigheter. Bolagets produkt ConverLight® Dynamic kontrollerar inomhuskomforten med högt dagsljusinsläpp, god utsikt och solvärmeblockering och bidrar därigenom till att sänka kostnaderna för kyla. ConverLight® Dynamic bygger på en patenterad lösning där elektrokroma beläggningar lamineras i plastfilm för att sedan lamineras mellan glas. Plastfilmen är lätt att transportera varför långa frakter av skrymmande glas kan undvikas. ChromoGenics erbjuder därtill statiska glas, ConverLight® Static, och fasadglaslösningen ConverLight® Energy. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017 och har levererat glasteknologi till flertalet stora fastighetsbolag.

ChromoGenics härstammar från världsledande forskning inom Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning i Uppsala har delvis finansierats med villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser: certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00.