ChromoGenics har fått en tilläggsorder från Ticon, Norge på 2 MSEK.

Report this content

ChromoGenics har fått en tilläggsorder från Ticon där vi kompletterar Ticonprojektet med bland annat fasadsolpaneler vilket kommer medföra stora energibesparingar i fastigheten och visar vägen mot framtiden.

Genom att kombinera ChromoGenics teknologi i ConverLight® Paragon med färgade solpaneler för fasader från KameleonSolar kommer Ticon genomföra en ombyggnation som sparar över 85% av byggnadens energiförbrukning utan att solpanelerna påverkar arkitekturen. ConverLight Paragon blockerar upp till 90% av värmeinstrålningen samtidigt som den isolerar mot kyla lika bra som en vägg och där full tillgång till dagsljus och utsikt bibehålls 100% av tiden.

Med detta projekt skapar ChromoGenics lösningar där vi framöver ska kunna bygga fastigheter där fasaden ger energitillskott snarare än energiförluster. ChromoGenics teknologi i kombination med KameleonSolars lösning öppnar för mycket intressanta möjligheter för framtidens byggande.

”Vi ser i Ticonprojektet en mycket spännande lösning där vår teknologi kombineras med annan teknik som KameleonSolars fasadsolpaneler. Vår vision är att vi med hjälp av ConverLight-teknologin i kombination med tex solpaneler ska kunna skapa så kallade plus fasader som faktiskt genererar energi. Vår strävan att ha innovationsledarskap i branschen ligger fast”, säger CEO Jerker Lundgren.

Kontakt:

Jerker Lundgren, VD
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
Certified Adviser: G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50

Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp och statiska glas i världsklass. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.  www.chromogenics.com 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar