ChromoGenics ingår i EU’s Horizon 2020 projekt, NewSkin

ChromoGenics är en av deltagarna i ett konsortium kring EU projektet NewSkin. Projektet kommer pågå under fyra år och ChromoGenics del i projektet har ett bidrag på över 2 Milj kr.

NewSkin projektet syftar till att skapa det som kallas en ”Open Innovation Test Bed (OITB)” för att utveckla nya nano-material för såväl industriella som konsumentprodukter. Projektet beräknas pågå under fyra år.

För ChromoGenics del så kommer NewSkin projektet använda företagets nyanskaffade och för norra Europa helt unika sputtringskapacitet för att ta fram diverse nya material. Det innebär även en möjlighet för ChromoGenics att undersöka och utveckla de material som kan komma att används för företagets egna innovativa elektrokroma produkter.

”Att ChromoGenics får möjlighet att delta i NewSkin med våra nya sputtrar är ett väldigt stort steg för den nya fabriken, dessutom kommer ChromoGenics få direkt teknisk nytta av projektets resultat i våra egna framtida produkter.” säger CTO Greger Gregard.

Kontakt:
Jerker Lundgren, VD
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail:
info@chromogenics.com

Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp och statiska glas i världsklass. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: 08-463 83 00. www.chromogenics.com

Prenumerera

Dokument & länkar