ChromoGenics publicerar årsredovisning 2017

Report this content

ChromoGenics AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2017.

ChromoGenics årsredovisning för 2017, på svenska och engelska, finns nu tillgänglig på www.chromogenics.com/sv/investerare/  i pdf-format. Årsredovisningen kan även beställas hos bolaget och distribueras per post till de aktieägare som så begär.

Årsstämman äger rum onsdagen den 16 maj 2018 kl 14.00 på Advokatfirman Lindahls kontor, Vaksalagatan 10, Uppsala. Fullständiga stämmohandlingar kommer att finns tillgängliga på www.chromogenics.com/sv/investerare/ och hos bolaget vid tid för kallelse.

Kontakt:

Thomas Almesjö, VD
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 mars 2018 kl 08.30 CET.

Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.  www.chromogenics.com 

Taggar: