ChromoGenics publicerar tredjepartsverifierad Environmental Product Declaration för ConverLight

ChromoGenics AB (publ) har publicerat en miljövarudeklaration, Environmental Product Declaration (EPD), verifierad av IVL Swedish Environmental Research Institute för att tillhandahålla kunder och föreskrivande led med miljöprestanda för ConverLight® glaslaminat.

ConverLight dynamiska glas bidrar avsevärt för att uppfylla kraven i miljöcertifieringssystem som BREEAM, LEED och Green Building. Som ett automatiskt klimatsystem blockeras oönskad solvärmeinstrålning innan den kommer in i byggnaden och gör ConverLight till en energieffektiv lösning för alla fastigheter.

En EPD är en oberoende verifiering som redovisar jämförbar information om miljöpåverkan från en produkt över hela dess livscykel.

Arkitekter, fastighetsägare, utvecklare och föreskrivande led begär i allt högre grad produkter med livscykelanalys (LCA) -baserade miljökonsekvensrapporter som denna EPD. Vi är glada att våra kunder minskar miljöpåverkan och uppnår sina hållbarhetsmål med ConverLight dynamiska glas," säger Jerker Lundgren, VD på ChromoGenics. 

“Miljövarudeklarationen gynnar både våra kunder och vårt företag. Det hjälper oss att vidareutveckla vår tillverkningsprocess och produktportfölj och därmed säkerställa konkurrenskraften,” avslutar Micael Hamberg, COO på ChromoGenics. 

Kontakt:

Jerker Lundgren, VD
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
Certified Adviser: G&W Fondkommission

Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.  www.chromogenics.com 

Taggar:

Om oss

ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar