ChromoGenics utser Jerker Lundgren till ny VD

Report this content

ChromoGenics AB (publ) utser Jerker Lundgren till ny VD med start 1 maj 2018.

Styrelsen för ChromoGenics har utsett nuvarande styrelseledamot Jerker Lundgren till ny verkställande direktör med tillträdesdatum 1 maj 2018.

Jerker Lundgren kommer närmast från rollen som VD för Skandinaviska Glassystem AB, där han som en grundare sedan 1994 har byggt företaget från noll till en omsättning om ca 400 MSEK per år. Jerker är civilingenjör från Lunds tekniska universitet. Utöver gedigen produkt och branscherfarenhet tillför Jerker Lundgren exekutiv erfarenhet av säljledning och företagsuppbyggnad. Detta innebär en kraftig förstärkning av de pågående insatserna för att lansera bolagets unika teknologi ConverLight® dynamiska glassystem som kontrollerar solvärmeinstrålning för energieffektiva byggnader till fastighetsbolag i framkant med fokus på hållbarhet på bred front i Norra Europa.

”Jag är hedrad över att få ta över som VD och att få leda ett företag med så stark kompetens och innovationskraft,” säger Jerker Lundgren. ”Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med ChromoGenics medarbetare, styrelse och kunder för att ta nästa steg i företagets tillväxtresa med fortsatt fokus på innovativa och hållbara kundlösningar.”

Styrelsens ordförande Anders Brännström säger; ”Vi är glada att kunna presentera Jerker Lundgren som ny VD. Jerkers gedigna bakgrund och erfarenhet med att växa företag från grunden till ansenlig storlek ger oss en viktig förstärkning av ledningen. Han har djup förståelse för hur man skapar tillväxt i en komplex, innovationsdriven verksamhet. Jag är övertygad om att han kommer kunna vidareutveckla det som avgående VD Thomas Almesjö byggt upp under några ytterst utmanande år och leda ChromoGenics till framgång.”

”Thomas har varit VD i ChromoGenics sedan 2009. Han har med energi och på ett föredömligt sätt genomfört omfattande produkt- och processutveckling samt omvandlat ChromoGenics från ett utvecklingsbolag till ett sälj- och produktionsbolag med påbörjad kommersialisering. Thomas kommer inledningsvis att stå till förfogande för kunskapsöverföring” säger Anders Brännström och avslutar med att tacka Thomas för hans värdefulla insatser under en mycket utmanande period i ChromoGenics utveckling.
  

Kontakt:
Anders Brännström, Styrelseordförande
Tel: +46 (0)70 559 1093
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail:
info@chromogenics.com
 

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 mars 2018 kl 13.00 CET.
  

Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. www.chromogenics.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar