Förseningar av leveranser och utmaningar i produktionen

Report this content

ChromoGenics aviserar förseningar av leveranser

ChromoGenics aviserar förseningar av leveranser på grund av materialbrist och kapacitetsbegränsningar i leverantörskedjan. Slutleveranserna till slutkunden Betonmast för projektet på Gullhaugs Torg i Oslo försenas med uppskattningsvis 8 veckor. Fakturering och inkommande kassaflöde bedöms påverkas i samma utsträckning.

ChromoGenics har även fått störningar i sin egen produktionsprocess. Problemet är identifierat och vi beräknar att lösningen kommer att vara validerad inom tre veckor och tillsvidare står produktionen i fabriken still. Vår bedömning är att produktionsstilleståndet inte skapar ytterligare förseningar av projekt Gullhaugs Torg då leverantörskedjan är flaskhalsen. Slutleveranser till Vasakronan för projekt Hästen bedöms försenas med ytterligare tre veckor

I övrigt har uppskalningen av produktion hos ChromoGenics gått bra. Vi har senaste tiden haft flera dagar som uppnått en produktionstakt motsvarande 200 m2 i veckan vilket är den nivå vi eftersträvar och planerar att hålla från årsskiftet.

”Vi ser allvarligt på situationen och den påverkar kundens förtroende för oss. Samtidigt har vår egen förmåga att snabbt upptäcka och åtgärda kvalitetsbrister förstärkts. Vi har för avsikt att lösa dessa utmaningar och gör allt för att komma rätt i leveransprocessen igen” säger Fredrik Fränding, vd på ChromoGenics.

Kontakt:
Fredrik Fränding, VD
Tel: +46(0)72 249 24 62
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
http://www.chromogenics.com

Denna information utgör sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att lämna ut i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av ovan nämnda kontaktpersoner för offentliggörande den 3 november 2021, kl. 20:00 CET.

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ett proptechbolag som producerar dynamiska glas för fastigheter. Bolagets produkt ConverLight® Dynamic kontrollerar inomhuskomforten med högt dagsljusinsläpp, god utsikt och solvärmeblockering och bidrar därigenom till att sänka kostnaderna för kyla. ConverLight® Dynamic bygger på en patenterad lösning där elektrokroma beläggningar lamineras i plastfilm för att sedan lamineras mellan glas. Plastfilmen är lätt att transportera varför långa frakter av skrymmande glas kan undvikas. ChromoGenics erbjuder därtill statiska glas, ConverLight® Static, och fasadglaslösningen ConverLight® Energy. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017 och har levererat glasteknologi till flertalet stora fastighetsbolag.

ChromoGenics härstammar från världsledande forskning inom Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning i Uppsala har delvis finansierats med villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser: certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00. http://www.chromogenics.com