Första installationen av dynamiska glas från ChromoGenics fabrik i Uppsala

Report this content

Nu har det första dynamiska glaset från ChromoGenics fabrik i Uppsala installerats i en byggnad i samma stad. Det är Exor IT-Byrå som nu har ConverLight® Dynamic i sin stora matsal i söderläge.

Exor IT-Byrå har kontor i hörnet Dragarbrunnsgatan-Bangårdsgatan i Uppsala, med två stora rum i söderläge. Det ena konferensrummet försågs med ChromoGenics dynamiska glas för ett år sedan. Efter medarbetarnas positiva utvärdering har nu också matsalen försetts med ConverLight Dynamic.

Installationen är den första med glas som har laminerats med film sputtrad i fabriken i Uppsala. Tidigare leveranser gjordes med en underleverantör i USA och stoppades efter kvalitetsproblem. ChromoGenics valde då att flytta hem produktionen till Sverige.

”Det känns väldigt roligt, nu har vi inte bara startat upp produktionen utan är även igång med installationer. Det går framåt på alla fronter, vilket är fantastiskt att kunna säga efter det senaste årets intensiva jobb med intrimning av sputtrarna. Parallellt jobbar vi förstås med att öka produktionstakten för att slippa hålla tillbaka nyförsäljningen”, säger Leif Ljungqvist, VD på ChromoGenics.

Fredrik Fränding, som tar över VD-rollen från Leif Ljungqvist den 23 augusti i år, var med vid installationen:

”Härligt att kunna smygstarta och vara med när det första Uppsalaproducerade dynamiska glaset installeras i sin rätta miljö. Jag tar över ett bolag med fullt fokus på att leverera samtliga åtaganden för både gamla och nya kunder det närmaste året. Intresset för proptech och dynamiska glas har aldrig varit större”, säger Fredrik Fränding.

Bättre inomhusmiljö med dynamiska glas.

Eftersom ConverLight Dynamic både blockerar värmestrålningen från solen och är isolerande, blir behovet av uppvärmning och ventilation mindre. Dessutom mörknar glasen något i stark sol, ungefär som solglasögon. De som vistas i lokalerna får därmed en behagligare arbetsmiljö.

ConverLights energibesparande funktioner hjälper till att uppfylla kraven i miljöcertifieringar såsom BREEAM, LEED, Green Building, Svanen och Miljöbyggnad. ChromoGenics har en miljövarudeklaration (EPD), framtagen enligt ISO 14025:2010, där miljöpåverkan av produkten kvantifierats.

Kontakt:
Leif Ljungqvist, VD
Tel: +46(0)70 594 94 01
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail:
info@chromogenics.com
http://www.chromogenics.com

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ett proptechbolag som producerar dynamiska glas för fastigheter. Bolagets produkt ConverLight® Dynamic kontrollerar inomhuskomforten med högt dagsljusinsläpp, god utsikt och solvärmeblockering och bidrar därigenom till att sänka kostnaderna för kyla. ConverLight® Dynamic bygger på en patenterad lösning där elektrokroma beläggningar lamineras i plastfilm för att sedan lamineras mellan glas. Plastfilmen är lätt att transportera varför långa frakter av skrymmande glas kan undvikas. ChromoGenics erbjuder därtill statiska glas, ConverLight® Static, och fasadglaslösningen ConverLight® Energy. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017 och har levererat glasteknologi till flertalet stora fastighetsbolag.

ChromoGenics härstammar från världsledande forskning inom Ångström­laboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning i Uppsala har delvis finansierats med villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser: certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00.