MONITOR G5 en viktig del i ChromoGenics satsning för framtiden

Report this content

Energismarta, eller ”dynamiska” fönster som kan byta färg med hjälp av elektronik. Det är framtiden enligt svenska tillverkaren ChromoGenics. Nu stärker företaget sin ställning på marknaden genom att sätta upp en ny fabrik i Sverige för tillverkning av den speciella plastfilm som möjliggör fönstrens smarta funktion. Som ett ytterligare steg i företagets satsning byter de affärssystem till MONITOR G5.

– Ett lagom stort system som vi kan växa med, säger Lars Ericsson, CFO.

ChromoGenics började sin historia som ett forskningsprojekt på Ångströmlaboratoriet i Uppsala. År 2003 bildades ett forskningsbolag, och 13 år senare, 2016, levererades den första färdiga produkten till en kund.

”ConverLight Dynamic” är ett fönster som ändrar färg beroende på rådande ljusförhållanden. Ett modernt och effektivt sätt att spara energi menar företagets vd Leif Ljungkvist.

– Om det är soligt ute släpper man in ljus, men vid omvända förhållanden blockerar fönstret att värmen släpps ut, säger han.

Företaget tillverkar även den styrenhet som behövs för att kontrollera fönstrets funktion. En funktion som möjliggörs av den tunna plastfilm som ligger mellan fönstrets glasskivor. Det är den som gör att fönstren blir ”elektrokroma” och som gör det möjligt att styra om de ska vara ljusa eller mörka.

ChromoGenics plan är att öka omsättningen med 250–300 miljoner kronor under de kommande 3–4 åren. Som en del i den planen bestämde sig företaget för att byta affärssystem. Och efter en omfattande process där flera olika leverantörer av affärssystem deltog föll valet på MONITOR G5.

– Vi behöver ett system som stöder vår relativt komplicerade produktionsprocess. Man kan säga att varje fönster som vi producerar går igenom sex olika steg innan det når till kunden. Ett litet fel någonstans längs vägen innebär att det blir fel i resten av kedjan, säger vd Leif Ljungkvist.

Alla fönster som produceras i ChromoGenics fabrik är kundanpassade. Trots att det finns standardmått är det sällan så enkelt, menar Ljungkvist.

– Moderna hus ritas ofta på ett sätt så att fönstrens storlek måste anpassas till en viss del. Det kan röra sig om några millimetrar ifrån standardmåttet. Därför behöver vi kunna anpassa vår produktion efter efterfrågan från byggbranschen, säger han.

Under processen att välja rätt affärssystem blev det många besök av olika säljare, och många frågor från ChromoGenics sida som behövde besvaras. Ett affärssystem ska gå att lita på genom hela produktionskedjan, så att den slutgiltiga produkten motsvarar köparens förväntningar utan att för den skull kosta mer än nödvändigt att producera.

– I slutändan handlar det om att vi måste veta att vi tar rätt betalt för vår produkt, säger företagets CFO, Lars Ericsson.

Han menar att de andra affärssystemen var för stora, eller för komplicerade för ChromoGenics verksamhet.

– Samtidigt känner vi att MONITOR är ett system som vi kommer att kunna växa tillsammans med. Och vi behöver det här för att ta nästa steg i vår utveckling. G5 är ett lagom stort system som stöder vår verksamhet.

För ytterligare information:
Leif Ljungqvist, VD
Tel: +46 (0)70 594 94 01
Lars Ericsson, CFO & kommunikationschef
Tel: +46 (0) 18 430 04 30

E-mail: info@chromogenics.com

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ett miljöteknikbolag med fokus på utveckling och kommersialisering av dynamiska glas och solskyddslösningar för byggnader. ChromoGenics erbjuder ett komplett koncept av laminerat dynamiskt och statiskt glas för kontroll av värme- och ljusinsläpp samt energieffektivt fasadglas – ConverLight® Dynamic, ConverLight® Static och ConverLight® Energy. Bolaget har levererat glasteknologi till många av Sveriges större fastighetsbolag. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: 08-463 83 00.

http://www.chromogenics.com

Prenumerera

Dokument & länkar