Utfall företrädesemission – de tio största ägare per 28 februari 2018

Report this content

ChromoGenics AB (publ) informerar om de tio största ägarna efter registreringen av företrädesemissionen hos bolagsverket den 21 februari 2018.

Aktieägarlistor från Euroclear per den 28 februari 2018 visar att de tio största ägarna är enligt följande:

Aktieägare per 2018-02-28 Ordinarie aktier Röster och kapital
K-SVETS VENTURE AB 5112350 12,1%
NEW ENERGY SOLUTIONS II K/S 4606746 10,9%
DANSKE BANK INTERNATIONAL S.A. 1551225 3,7%
FORMUE NORD MARKEDSNEUTRAL A/S 1374661 3,3%
ULTI AB 1296665 3,1%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 1254334 3,0%
LMK FORWARD AB 1251226 3,0%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 1174318 2,8%
CASTAB AB 709110 1,7%
BENGT JOSEFSSON UTVECKLING AB 570000 1,4%
ÖVRIGA 23288360 55,2%
TOTALT 42188995 100,0%

Källa: Euroclear AB

Informationen finns även tillgänglig på www.chromogenics.com/sv/investerare/

Kontakt:

Thomas Almesjö, VD
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com

Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.  www.chromogenics.com 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar