CINIAS NYA FÖRBINDELSE TILL HANGÖ FÖRENAR VÄSTRA NYLAND DIREKT TILL INTERNATIONELLA NÄT

Förgreningen till Hangö av Cinia Group Abs C-Lion1-havskabel mellan Finland och Tyskland skall snart färdigställas. Den nya förbindelsen ökar intresset mot västra Nyland gällande nya företagsmöjligheter och arbetsplatser. Företagen och kommunerna i Hangö- och Raseborgstrakten avser att uppgradera området till en viktig knutpunkt för internationell datatrafik vid sidan av Frankfurt, Stockholm och Helsingfors. Landningen till Hangö kompletterar Cinias internationella nät med nya möjligheter av rutter.

“Anslutningen är viktig för västra Nyland eftersom den skapar bättre förutsättningar till att öka företagens konkurrenskraft och således även till viljan att etablera sig i området. Det är just det som vi önskar och längtar efter, därför att det gynnar utvecklingen ur flera perspektiv, till exempel i form av fler arbetsplatser”, konstaterar Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist.

“En fiberförbindelse genom Hangö förbättrar väsentligt attraktiviteten av västra Nyland för företagen och medverkar märkbart till vår strävan att locka bland annat datacentraler till området”, säger Hangös stadsdirektör Denis Strandell.

“Utvecklingen av den digitala infrastrukturen gynnar hela regionens livskraft, och projekten behöver samarbete mellan kommunerna och näringslivet. Städerna Hangö och Raseborg har redan färdigplanerat områden lämpade för datacentraler, för att påskynda kommande etableringar. Till exempel är det gamla lagerområdet för importbilar i Hangö och Horsbäckområdet i Raseborg färdiga för branschens företag vad gäller markanvändningsplan, elförsörjning och toppmodernt fibernät“, konstaterar Eero Hettula, styrelseordförande för C-Fiber Hanko Ab.

“Kommunerna Hangö och Raseborg och näringslivet i regionen har tydligt tagit sig an möjligheterna som öppnas av Cinias internationella nät. Vårt mål är att erbjuda de snabbaste och säkraste dataförbindelserna och baserat på detta nya möjligheter för näringsverksamheten för företag och organisationer överallt i Finland. För oss bildar den nya anknytningen till en kompletterande rutt för huvudkabeln och en möjlighet att lägga upp trafik västerifrån mer direkt till C-Lion1-kabelsystemet. En andra ilandtagning innebär också förberedelser att trygga datatrafikens kontinuitet”, säger verkställande direktör för Cinia Group Ari-Jussi Knaapila.

Tilläggsuppgifter ger:

Cinia Group Ab, verkställande direktör Ari-Jussi Knaapila, tel. 050 2179, aj.knaapila@cinia.fi

Hangö stad, stadsdirektör Denis Strandell, tel. 050 464 1014, denis.strandell@hanko.fi

Raseborg stad, stadsdirektör Ragnar Lundqvist, tel. 019 289 2001, ragnar.lundqvist@raseborg.fi 

C-Fiber Hanko Ab, styrelseordförande Eero Hettula, tel. 040 551 0416, eero.hettula@lansiuusimaa.chamber.fi

Kommunikationsministeriet, Avdelningen för koncernstyrning, Enhetsdirektör, regeringsråd, Sanna Ruuskanen, tel. 0295 34 2077, sanna.ruuskanen@lvm.fi

Cinia Group erbjuder intelligenta nät-, system- och programtjänster samt säkra molntjänster, vilka avlägsnar betydelsen av avstånd och förbättrar funktionerna i världen. Ett starkt kunnande i ett kritiskt system samt ett över 10000 km stort optiskt fiberstamnät i Finland möjliggör en informationssäker it-infrastruktur åt företagen och en framtida molnbaserad verksamhetsomgivning. Cinia C-Lion1-havskabeln stärker Europas digitala inre marknad genom att erbjuda den kortaste och snabbaste rutten mellan Centraleuropa och norra Europa med idealiska förhållanden för datacentraler samt anslutningar till Asien och marknaderna i Östra Europa. Cinias expert-team utgörs av ca 200 personer. Tilläggsuppgifter www.cinia.fi.

C-Fiber Hanko är ett av städerna och av representanter för det lokala näringslivet i Hangö och Raseborg gemensamt ägt bolag. C-Fiber Hanko Ab har i samarbete med i huvudsak statsägda Cinia Group Ab avtalat om ett finansieringsupplägg, varmed en förgrening till Hangö av den statsägda havskabeln C-Lion 1 till Tyskland kan förverkligas. Bolaget har som målsättning att underlätta ilandtagningen av internationella datatrafikförbindelser till Hangö-Raseborg, och därmed göra området till en viktig internationell knutpunkt för datatrafik mellan bl.a. Frankfurt, Stockholm och Helsingfors samt för förbindelser norrut och österut. Som ett resultat av detta vill bolaget underlätta potentiella datacenter och annan dataintensiv industri att etablera sig i västra Nyland. www.c-fiber.fi 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media